Say on Pay

Article

Hof van Justitie oordeelt dat commissaris geen btw-ondernemer is  

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat een persoon niet als btw-ondernemer kwalificeert voor zijn werkzaamheden die hij, naast zijn vaste dienstverband als gemeenteambtenaar, verricht als lid van de raad van commissarissen van een stichting waarvoor hij jaarlijks een vaste vergoeding ontvangt.

Oordeel Hof van Justitie

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat een persoon niet als btw-ondernemer kwalificeert voor zijn werkzaamheden die hij, naast zijn vaste dienstverband als gemeenteambtenaar, verricht als lid van de raad van commissarissen van een stichting waarvoor hij jaarlijks een vaste vergoeding ontvangt.

De staatssecretaris heeft laten weten voorlopig niet met generiek beleid over het btw-ondernemerschap van toezichthouders te komen. Hij vindt het arrest onvoldoende duidelijk. De vaststelling van de btw-belastingplicht van een toezichthouder moet volgens hem vooralsnog van geval tot geval worden bepaald.

De commissaris in kwestie handelt niet zelfstandig omdat hij zijn werkzaamheden niet in eigen naam, niet voor eigen rekening en niet onder zijn eigen verantwoordelijkheid verricht. Voorts draagt de commissaris geen enkel economisch bedrijfsrisico omdat hij een vaste vergoeding ontvangt en in tegenstelling tot een ondernemer geen invloed kan uitoefenen op zijn inkomsten en uitgaven. Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie is voor commissarissen en andere toezichthouders onzeker wat hun btw-positie is in geval de feiten afwijken van de bovenstaande situatie.

Toezichthouders kunnen hun btw-plicht afstemmen met hun inspecteur. Ter behoud van rechten kunnen de toezichthouders bezwaar maken tegen hun btw-aangifte. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over governance en veranderende wetgeving met betrekking tot commissarissen? 

Neem dan contact op met Caroline Zegers via czegers@deloitte.nl / +31 (0) 6 5318 3728.

 
Did you find this useful?