Responsible Tax besproken in de boardroom

Article

Responsible Tax besproken in de boardroom

De Toekomst van Toezicht #9

Het thema van deze Toekomst van Toezicht is ‘Tax in the Boardroom’. Het taxbeleid van ondernemingen mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Die toegenomen aandacht wordt onder meer beïnvloed door een veranderende kijk op de maatschappelijk verantwoord ondernemen, responsible tax en een publieke opinie die sterk gefocust is op misstanden.

In een serie boeiende interviews delen Jack de Kreij, Marike van Lier Lels, Jeroen Dijsselbloem en vele anderen hun inzichten over Tax als boardroom-thema. Een doordacht en helder taxbeleid hoort onderdeel te zijn van een duurzame bedrijfsstrategie. Dat het toezicht op dat beleid ook goed geregeld moet zijn is duidelijk voor alle commissarissen die we voor deze uitgave hebben gesproken. Toch blijft tax een precair onderwerp. Het brengt een reputatierisico met zich mee. Wie de plank misslaat kan daarop worden afgerekend. Veel commissarissen vinden bovendien dat ze een kennisachterstand hebben op het gebied van tax, wat het beoordelen van het taxbeleid bemoeilijkt.

In de hier verzamelde interviews zijn een paar trends te ontdekken. Positief is dat het onderwerp ‘tax’ duidelijk hoger op de agenda van de commissaris is komen te staan. “We bespreken het onderwerp minimaal een keer per jaar”, zegt Frank Dorjee daarover. “De tax director geeft dan zijn visie en uitleg over de tax policy. Meestal ga ik een dag of anderhalf voor zo’n bijeenkomst van de auditcommissie naar de afdeling Tax om te zien wat er speelt.” Het debat over ‘responsible tax’ heeft wat dat betreft resultaat opgeleverd, al worden nog niet alle thema’s die met tax samenhangen uitgebreid belicht. Commissarissen kijken weliswaar ook naar zaken als taxstructuur, taxpolicy en compliance, maar dat is waarschijnlijk deels te danken aan de media-aandacht voor deze onderwerpen. Ze verdienen echter vooral aandacht omdat tax nu eenmaal een groot deel bepaalt van het netto-resultaat van ondernemingen.

TvT #9 - Tax in the Boardroom

Nu aanvragen

Het gesprek aangaan over Responsible Tax?

Neem dan contact op met:

Meer weten over De Toekomst van Toezicht?

Zie ook Publicaties Commissarissen programma.

En/of neem contact op met Caroline Zegers via +316 5318 3728 of czegers@deloitte.nl.

Did you find this useful?