Wijzigingen richtlijnen jaarverslaggeving

Article

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving | Jaareditie 2021

Changes to Dutch Accounting Standards | Annual edition 2021

In de jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen en bestaande richtlijnen verduidelijkt. In factsheets zijn de belangrijkste wijzigingen samengevat. De factsheets zijn beschikbaar in Nederlandstalige en Engelstalige versies en kunnen hier worden gedownload.

Go directly to

Jaareditie 2021

De jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Enkele nieuw opgenomen richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen geldt dat eerdere toepassing wordt aanbevolen. Er zijn eveneens enkele nieuwe ontwerprichtlijnen opgenomen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van toepassing. Wel geven zij vooruitlopend op de definitieve richtlijnen al in zekere mate steun en richting aan de praktijk van de verslaggeving.

Edition 2021

The annual edition 2021 of the Dutch Accounting Standards is effective for financial years starting on or after 1 January 2022. Some of the new standards, however, have become effective before that date. Earlier application is recommended for all new standards. New draft standards have been included as well. Draft standards do not yet formally apply. However, anticipating the final standards, draft standards do provide the accounting practice with a certain extent of support and guidance.

Did you find this useful?