Handboek Jaarstukken Waterschappen

Article

Handboek Jaarstukken Waterschappen 2015

Uw hulp bij het opstellen van de jaarrekening en begroting

Het Handboek Jaarstukken Waterschappen 2015 is de geactualiseerde publicatie van een handboek over de Bepalingen beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (Waterschapswet, Waterschapsbesluit, Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen).

Het Handboek Jaarstukken Waterschappen 2015 

Dit jaarboek helpt u bij het opstellen van de jaarrekening 2015, de begroting 2016 en de meerjarenraming en volgende jaren:

  • Het biedt helderheid over grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
  • Het maakt informatie vanuit de BBVW toegankelijker door deze per jaarrekeningpost te behandelen
  • Het geeft een toelichting op regelgeving met voorbeelden en uitwerkingen.

Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van medewerkers van het Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.


Checklist jaarverslaggeving waterschappen

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij waterschappen maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Aanvragen checklist jaarverslaggeving waterschappen
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte.))

Jaarstukken waterschappen 2015
Vond u dit nuttig?