Handboek Zorginstellingen

Article

Handboek Zorginstellingen 2017

Handreiking voor de praktijk voor het opstellen van de jaarrekening voor de praktijk in cure en care

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dit confronteert zorginstellingen blijvend met een groot aantal veranderingen, ook in de jaarverslaggeving.

Het Handboek Zorginstellingen 2017 bestaat uit vier delen:

  • Deel A: De Wet toelating zorginstellingen
  • Deel B: Jaarverslaggeving
  • Deel C: Andere wet- en regelgeving, zoals de WNT en Europese aanbesteding
  • Deel D: Fiscaliteiten: omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting, WOZ en heffingen lagere overheden

Dit handboek is gemaakt voor controllers, bestuurders, toezichthouders en iedereen die interesse heeft in de bedrijfsvoering van zorginstellingen.

Handboek Zorginstellingen 2017

Checklist jaarverslaggeving zorginstellingen 2017

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij zorginstellingen maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Aanvragen checklist jaarverslaggeving zorginstellingen
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte))

Checklist

 Jaarverslaggeving zorginstellingen

Aanvragen
Vond u dit nuttig?