Handboek Zorginstellingen

Article

Handboek Zorginstellingen 2016

Handreiking voor de praktijk voor het opstellen van de jaarrekening voor de praktijk in cure en care

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dit confronteert zorginstellingen blijvend met een groot aantal veranderingen, ook in de jaarverslaggeving.

Het Handboek Zorginstellingen 2016 bestaat uit vier delen:

  • Deel A: De Wet toelating zorginstellingen
  • Deel B: Jaarverslaggevingsvoorschriften die voortvloeien uit de RVW
  • Deel C: Andere wet- en regelgeving, zoals de WNT en aanbestedingsregels
  • Deel D: Fiscaliteiten: BTW, loonbelasting, vennootschapsbelasting, WOZ en lokale heffingen

Van belang is het om in de verslaggeving een eigen koers te varen tussen de bakens van het ministerie van VWS enerzijds en de Raad voor de Jaarverslaggeving anderzijds.

Zorginstellingen 2016

Multidisciplinair overzicht van relevante ontwikkelingen

Voor betrokkenen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van al deze ontwikkelingen. Wij geven in dit Handboek Zorginstellingen 2016 een multidisciplinair overzicht van relevante ontwikkelingen. Dit handboek is gemaakt voor controllers, bestuurders, toezichthouders en iedereen die interesse heeft in de bedrijfsvoering van zorginstellingen.

Checklist jaarverslaggeving zorginstellingen 2016

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij zorginstellingen maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Aanvragen checklist jaarverslaggeving zorginstellingen
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte))

Checklist jaarverslaggeving zorginstellingen

Aanvragen
Vond u dit nuttig?