Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2018 en Handboek Zorginstellingen 2017

Article

Producten zorgaanbieders

Wijzigingen, attentiepunten en toekomstige ontwikkelingen

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Daarom ondersteunen wij u bij het opstellen van uw jaarrekening met enkele producten op het gebied van de jaarverslaggeving.

De Regeling openbare jaarverantwoording WMG 2022

Ingaande boekjaar 2022 is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing op de jaarverslaggeving door zorgaanbieders. Deze nieuwe Regeling kent een bredere toepassing op zorgaanbieders dan de huidige Regeling verslaggeving WTZi. In onze publicatie wordt de uitgebreide doelgroep uitgewerkt en worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Regeling verslaggeving WTZi besproken.

 

Checklist Externe Verslaggeving

Onze Checklist Externe Verslaggeving is ook beschikbaar voor zorgaanbieders. In deze Checklist Externe Verslaggeving zijn de vereisten voor deze sector namelijk geïntegreerd. Bij het invullen van de checklist kunt u in het startscherm aangeven welke (publieke sector) verslaggevingsregels, waaronder zorgaanbieders (RJ 655), aanvullend op u van toepassing zijn. U krijgt dan een op uw sector toegesneden checklist. 

Aanvragen checklist

Jaarverslaggeving zorgaanbieders

Alleen voor klanten en relaties

Vraag nu aan
Did you find this useful?