Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2018 en Handboek Zorginstellingen 2017

Article

Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2018 en Handboek Zorginstellingen 2017

Handreiking voor het opstellen van de jaarrekening voor de cure en care praktijk

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dit confronteert zorginstellingen blijvend met een groot aantal veranderingen, ook in de jaarverslaggeving.

Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2018 en Handboek Zorginstellingen 2017

Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2018
In de afgelopen jaren hebben wij steeds een handboek zorginstellingen gepubliceerd. Om u als lezer mee te nemen in de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar hebben wij besloten om dit jaar geen handboek te publiceren, maar een factsheet met actualiteiten op het gebied van jaarverslaggeving. U kunt dit factsheet lezen naast ons Handboek Zorginstellingen 2017.

Het Handboek Zorginstellingen 2017 bestaat uit vier delen:

  • Deel A: De Wet toelating zorginstellingen
  • Deel B: Jaarverslaggeving
  • Deel C: Andere wet- en regelgeving, zoals de WNT en Europese aanbesteding
  • Deel D: Fiscaliteiten: omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting, WOZ en heffingen lagere overheden

Dit handboek is bestemd voor controllers, bestuurders, toezichthouders en iedereen die interesse heeft in de bedrijfsvoering van zorginstellingen.

Aanvragen

Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2018 en Handboek Zorginstellingen 2017

Ontvang uw exemplaar

Checklist jaarverslaggeving 2018

Onze checklist voor de jaarverslaggeving maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte).

Aanvragen checklist

Jaarverslaggeving zorginstellingen

Alleen voor klanten en relaties

Vraag nu aan
Vond u dit nuttig?