Article

Handboeken externe verslaggeving

Ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening

Deloitte biedt u kosteloos eens serie handboeken aan die u ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening.

Handboek Externe Verslaggeving 2017

Het Handboek Externe Verslaggeving 2017 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP.

Lees meer over het Handboek Externe Verslaggeving 2017

Handboek Jaarstukken Gemeenten 2016

In het Deloitte Handboek Jaarstukken Gemeenten 2016 bespreken wij de bepalingen voor het opstellen van de jaarstukken van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies.

Lees meer over het Handboek Jaarstukken Gemeenten 2016

Handboek Jaarstukken Waterschappen 2015

Het Handboek Jaarstukken Waterschappen 2015 is de geactualiseerde publicatie van een handboek over de Bepalingen beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (Waterschapswet, Waterschapsbesluit, Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen).

Lees meer over het Handboek Jaarstukken Waterschappen 2015

Handboek Onderwijsinstellingen 2016

Het onderwijs is volop in beweging. De door de minister van OCW aangekondigde versterking van de bestuurskracht is onder andere met de invoering van de continuïteitsparagraaf duidelijk zichtbaar. Ook thema’s zoals risicomanagement, de Wet normering topinkomens, het ‘in control statement’ (ICS), financiële instrumenten waaronder het gebruik van derivaten en Standard Business Reporting blijven in de belangstelling.

Lees meer over het Handboek Onderwijsinstellingen 2016

Handboek Woningcorporaties 2016

Het Handboek Woningcorporaties 2016 geeft inzicht in de regelgeving die voor woningcorporaties van toepassing is en geeft antwoord op veel voorkomende vragen.

Lees meer over het Handboek Woningcorporaties 2016

Handboek Zorginstellingen 2016

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dit confronteert zorginstellingen blijvend met een groot aantal veranderingen, ook in de jaarverslaggeving.

Lees meer over het Handboek Zorginstellingen 2016

Meer weten?

Wilt u meer weten over het opstellen van de jaarrekening? Neem dan contact op met Corné Kimenai via +31 (0)88 288 0162.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen