Factsheets en Handboeken externe verslaggeving

Article

Factsheets en Handboeken externe verslaggeving

Ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening

Deloitte biedt u kosteloos eens serie handboeken aan die u ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening.

Handboek Externe Verslaggeving 2020

Het Handboek Externe Verslaggeving 2020 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP.

Lees meer over het Handboek Externe Verslaggeving 2020

NL GAAP Focus

In de reeks NL GAAP focus behandelen wij actuele onderwerpen op het gebied van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Deze publicaties vormen een praktische handreiking voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP.

Lees meer over de NL GAAP focus

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2020

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties volgen elkaar in een hoog tempo op. Daarom ondersteunen wij u bij het opstellen van uw jaarrekening met enkele producten op het gebied van de jaarverslaggeving.

Lees meer over het Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2020

Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2020

In dit factsheet zorginstellingen 2020 brengen wij u op de hoogte van actualiteiten en attentiepunten op het gebied van jaarverslaggeving van zorginstellingen.

Lees meer over het Factsheet Actualiteiten Zorginstellingen 2020

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2020 en Model jaarstukken gemeenten 2020

De checklist voor de jaarverslaggeving en de model jaarstukken 2020 maken het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Lees meer over het Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2020

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Handboek externe verslaggeving? Neem dan contact op met Corné Kimenai CKimenai@deloitte.nl of via +31 (0)88 288 0162.

Wilt u meer weten over de Handboeken Gemeenten, Onderwijs, Zorginstellingen of Woningcorporaties? Neem dan contact op met George Straatman via gstraatman@deloitte.nl of  via+31 (0)6 2127 2058.

Did you find this useful?