Identificeren van prestatieverplichtingen

Article

Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Update

Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap bij het verantwoorden van opbrengsten onder IFRS 15. In deze Update gaan we specifiek in op het identificeren van prestatieverplichtingen.

Prestatieverplichtingen vormen de ‘unit of accounts’ bij het verantwoorden van opbrengsten. Opbrengsten worden verantwoord als een prestatieverplichting wordt vervuld. Het identificeren van prestatieverplichtingen kan invloed hebben op het uiteindelijke patroon van opbrengstverantwoording.

In de bijlage bij dit artikel wordt nader ingegaan op het identificeren van prestatieverplichtingen:

  • Waarom is het van belang prestatieverplichtingen te identificeren?
  • Identificeren van beloften om goederen of diensten te leveren
  • Identificeren van afzonderlijke goederen en diensten
  • Voorbeelden van IFRS 15 – identificeren van prestatieverplichtingen in de praktijk


Effectieve ingangsdatum

De IASB heeft in april 2015 een voorlopig besluit genomen om de effectieve datum van IFRS 15 aan te passen. IFRS 15 zal volgens het voorstel van de IASB van kracht worden voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018. Vervroegde toepassing zal worden toegestaan. De IASB verwacht in juli 2015 een definitief besluit te nemen over de effectieve datum. IFRS 15 moet verder nog door de EU worden goedgekeurd.


Meer weten?

Wilt u meer weten over prestatieverplichtingen in de jaarrekening? Neem dan contact op met Dingeman Manschot via +31 (0)88 2882913.

IFRS 15: Identificeren van prestatieverplichtingen
Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen