IFRS 15 – Optreden als principaal of als agent?

Article

IFRS 15 – Optreden als principaal of als agent?

Veranderingen door het effectief worden van IFRS 15

De wijze waarop het onderscheid tussen het optreden als principaal of als agent moet worden bepaald, wijzigt met het effectief worden van IFRS 15. Bepalend is of de onderneming beschikkingsmacht heeft over een goed of dienst voordat het goed of de dienst wordt overgedragen aan de klant.

Of een onderneming optreedt als principaal of als agent is relevant voor de presentatie van opbrengsten. Als een onderneming optreedt als principaal is het bruto verantwoorden van de opbrengsten op zijn plaats. In het geval van optreden als agent is het netto verantwoorden van de opbrengsten voorgeschreven. Dat is in lijn met de bepalingen onder IAS 18.

IFRS 15 – Optreden als principaal of als agent

Optreden als principaal of als agent

Een andere partij kan betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten door een onderneming aan een klant. In dat geval moet de onderneming vaststellen of de aard van de belofte is om zelf de gespecificeerde goederen en diensten
te leveren of dat zij geregeld heeft dat de gespecificeerde goederen of diensten door een andere partij worden geleverd. In het eerste geval treedt de onderneming op als principaal. In het tweede geval treedt de onderneming op als agent. Deze beoordeling is onderdeel van het identificeren van prestatieverplichtingen in een contract (stap 2).

Een onderneming bepaalt of zij optreedt als principaal of als agent

Een onderneming bepaalt of zij optreedt als principaal of als agent voor ieder gespecificeerd goed of iedere gespecificeerde dienst waarvan de levering met een klant is overeengekomen. Een gespecificeerd goed of gespecificeerde dienst is een afzonderlijk identificeerbaar goed of identificeerbare dienst (dan wel een onderscheidbare bundel van goederen of diensten). Als een contract met een klant verschillende goederen of diensten bevat, kan een onderneming voor sommige goederen of diensten een principaal zijn en voor andere goederen of diensten een agent.

Als een onderneming optreedt als principaal bij het vervullen van een prestatieverplichting, verantwoordt de onderneming opbrengsten voor het brutobedrag van de vergoeding waarop de onderneming verwacht recht te hebben in ruil voor de te leveren goederen of diensten. Een onderneming die als agent een prestatieverplichting vervult, verantwoordt de opbrengsten ter hoogte van de vergoeding of commissie waarop de onderneming verwacht recht te hebben in ruil voor het arrangeren van de door een andere partij te leveren goederen of diensten.

Did you find this useful?