IFRS 15 Update

Article

IFRS 15 Update

Het alloceren van transactieprijs

Regelmatig publiceert Deloitte updates over de International Financial Reporting Standards (IFRS). Dit keer behandelt de update het alloceren van de transactieprijs onder IFRS 15.

Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een contract vormt stap 4 bij het bepalen van de opbrengstverantwoording. Door het alloceren van de transactieprijs wordt bepaald welk deel van de opbrengsten wordt toegerekend aan een prestatieverplichting. Het alloceren van de transactieprijs kan invloed hebben op het uiteindelijke patroon van opbrengstverantwoording. In de PDF bij dit artikel wordt in detail ingegaan op het alloceren van de transactieprijs:

  • Het belang van het alloceren van de transactieprijs aan afzonderlijke prestatieverplichtingen
  • Alloceren van de transactieprijs op basis van de zelfstandige verkoopprijzen
  • Alloceren van kortingen (inclusief casus) 
  • Methoden voor het schatten van de zelfstandige verkoopprijs (inclusief casus)
  • Alloceren van variabele vergoedingen


Effectieve datum

De IASB heeft in april 2015 een voorlopig besluit genomen om de effectieve datum van IFRS 15 aan te passen. IFRS 15 zal volgens dit voorstel van kracht worden voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018 (in plaats van 1 januari 2017). Vervroegde toepassing zal worden toegestaan. De IASB verwacht in juli 2015 een definitief besluit te nemen over de effectieve datum. IFRS 15 moet verder nog door de EU worden goedgekeurd.


Meer weten?

Wilt u meer weten over IFRS 15? Neem dan contact op met Dingeman Manschot via +31 (0)88 288 2913.

IFRS 15 alloceren van transactieprijs
Vond u dit nuttig?