Niet-financiële informatie in het bestuursverslag

Article

Niet-financiële informatie in het bestuursverslag

Nieuwe regelgeving voor beursgenoteerde vennootschappen en andere organisaties van openbaar belang

Recentelijk zijn in een aantal besluiten nadere voorschriften gesteld omtrent de inhoud van het bestuursverslag, die van toepassing zijn op bestuursverslagen van beursgenoteerde vennootschappen en andere organisaties van openbaar belang en die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2017.

English version

De nieuwe voorschriften hebben betrekking hebben op:

  • een verklaring inzake corporate governance en naleving van een gedragscode; en
  • een niet-financiële verklaring. 

In deze brochure lichten wij in het kort de inhoud van de nieuwe voorschriften besluiten toe.

Wijzigingen bestuursverslag
Vond u dit nuttig?