Veranderingen in IFRS

Article

Veranderingen in IFRS

Wijzigingen gepubliceerd door IASB

De IASB heeft wijzigingen gepubliceerd in IFRS. Deze wijzigingen gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Eerdere toepassing is mogelijk. De wijzigingen dienen nog wel door het Europese goedkeuringsproces, maar dat lijkt een formaliteit.

In de te downloaden PDF wordt nader ingegaan op de verschillende wijzigingen die de IASB gepubliceerd heeft.


Verandering in de wijze waarop activa zullen worden afgestoten (IFRS 5)

Een van de veranderingen waarover de IASB communiceert is de wijze waarop activa zullen worden afgestoten. De IASB heeft in IFRS 5 verduidelijkt dat indien de kwalificatie van een ‘actief bestemd voor verkoop’ wijzigt in een ‘actief aangehouden voor uitkering aan de eigenaren’ (of andersom), sprake is van een voortzetting van het oorspronkelijke plan tot afstoting van het actief. Dat betekent dat de bepalingen van IFRS 5 ten aanzien van classificatie, presentatie en waardering van toepassing blijven.


Overige benoemde wijzigingen zijn:

  • Voortgezette betrokkenheid bij financiële activa en servicecontracten (IFRS 7)
  • Effecten van wijzigingen in IFRS 7 op tussentijdse berichten
  • Disconteringsvoet: marktrente van staatsobligaties (IAS 19)
  • Toelichting van informatie: ‘elders in het tussentijdse bericht’ (IAS 34)

 

Meer weten

Wilt u meer weten over de wijzigingen in IFRS? Neem dan contact op met Inge van Sloun via +31 (0)88 288 2699.

Update: Veranderingen in IFRS
Vond u dit nuttig?