Wijziging richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Article

Wijziging richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Voor kleine, middelgrote en grote rechtspersonen

In de jaareditie 2015 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn diverse wijzigingen opgenomen. De jaareditie 2015 is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

 English Version


Als bijlage zijn twee publicaties opgenomen: één publicatie behandelt de wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen en één publicatie behandelt de wijzigingen voor kleine rechtspersonen.

De wijzigingen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW en in de daarbij behorende besluiten. In de jaareditie 2015 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn eveneens nieuwe ontwerprichtlijnen opgenomen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van toepassing. Wel geven zij vooruitlopend op de definitieve richtlijnen al in zekere mate steun en richting aan de praktijk van de verslaggeving (RJ 100.206). In de jaareditie 2015 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen zijn geen nieuwe ontwerprichtlijnen opgenomen.

In deze publicaties worden de wijzigingen op hoofdlijnen besproken. Daarbij wordt niet ingegaan op de wijzigingen voor bijzondere bedrijfstakken (zoals banken, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties).


Wijzigingen voor grote en middelgrote rechtspersonen:

  • Wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW; 
  • Wijzigingen in besluiten;
  • Nieuwe richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen; en
  • Nieuwe ontwerprichtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen.
Wijzigingen richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor grote en middelgrote rechtspersonen

Wijzigingen voor kleine rechtspersonen:

  • Wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW; 
  • Wijzigingen in besluiten; en
  • Nieuwe richtlijnen voor kleine rechtspersonen


Meer weten over wijzigingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving?

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving? Neem dan contact op met Corné Kimenai (ckimenai@deloitte.nl) en Inge van Sloun (ivansloun@deloitte.nl).

Wijzigingen richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
Vond u dit nuttig?