Wijzigingen NL GAAP jaareditie 2017

Article

Wijzigingen NL GAAP jaareditie 2018

In de jaareditie 2018 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen. De jaareditie 2018 is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

                                                                                                            English Version

Enkele nieuw opgenomen richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen geldt dat eerdere toepassing wordt aanbevolen. Er zijn eveneens nieuwe ontwerprichtlijnen opgenomen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van toepassing. Wel geven zij vooruitlopend op de definitieve richtlijnen al in zekere mate steun en richting aan de praktijk van de verslaggeving.
In bijgaande factsheets worden de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen besproken. De factsheets zijn beschikbaar in Nederlandstalige en Engelstalige versies.

 

Meer weten over NL GAAP?

Wilt u meer weten over NL GAAP? Neem dan contact op met Corné Kimenai of Dingeman Manschot via +31 (0)88 288 0162 / +31 (0)88 288 2913

Vond u dit nuttig?