Article

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Jaarlijks publiceert de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe bundel met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 

In factsheets vatten wij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorige edities voor u samen.

Wijzigingen Jaareditie 2021

De jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Enkele nieuw opgenomen richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen geldt dat eerdere toepassing wordt aanbevolen. Er zijn eveneens enkele nieuwe ontwerprichtlijnen opgenomen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van toepassing. Wel geven zij vooruitlopend op de definitieve richtlijnen al in zekere mate steun en richting aan de praktijk van de verslaggeving.

Wijzigingen Jaareditie 2020

In de jaareditie 2020 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn diverse
nieuwe richtlijnen opgenomen en bestaande richtlijnen verduidelijkt. In
factsheets zijn de belangrijkste wijzigingen samengevat. Onderscheid is gemaakt in wijzigingen voor middelgrote en grote rechtspersonen en wijzigingen voor micro- en kleine rechtspersonen. De factsheets zijn beschikbaar in Nederlandstalige en Engelstalige versies en kunnen hier worden gedownload.

Did you find this useful?