Solution

Bijzondere verklaring: subsidieverklaring

Deloitte voert de controlewerkzaamheden voor u uit en geeft de controleverklaring af.

U kunt subsidies aanvragen - en ontvangen - voor activiteiten die het gevolg zijn van beleid van centrale overheid, provincies en/of gemeenten. Voorbeelden van die activiteiten: milieuvriendelijke methodes toepassen, investeren in duurzaamheid, innovaties en zorg en arbeidsvriendelijk produceren. 

Vaak worden subsidies verstrekt onder bepaalde voorwaarden, waardoor wordt gewaarborgd dat de subsidiegelden rechtmatig worden aangewend. Ook kunnen er voorwaarden worden gesteld aan de wijze van verantwoorden en controle daarop door een accountant. Dit laatste wordt vaak vastgelegd in een controleprotocol, inclusief voorgeschreven bewoordingen voor de af te geven controleverklaring. Daartoe dient u een gecertificeerd accountant opdracht te verstrekken. Deze heeft daarvoor vaak specifieke expertise nodig.

 

Hoe Deloitte u helpt

Uw management is verantwoordelijk voor het opstellen en presenteren van de subsidieverantwoording. Deloitte voert de (volgens protocol voorgeschreven) controlewerkzaamheden uit en geeft de controleverklaring af. Als wij ook de controle van de jaarrekening verzorgen, stemmen we de planning en de uit te voeren werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af.

 

Waarom Deloitte?

Onze meerwaarde ligt in specifieke expertise omtrent de subsidieregelgeving en de controle op subsidieverantwoordingen (bijvoorbeeld SiSa). 

 

Contact

Patrick Jussen

Patrick Jussen

Partner

Patrick has worked for Deloitte in the public sector for over 25 years. Since 2018 he is the business leader of Audit Advisory Public Sector and has been a member of the industry management team Publi... More