Solution

Bijzondere verklaring

In principe kunt u over heel veel soorten verantwoordingen een verklaring vragen van een accountant. De aard, tijdsfasering en omvang van de uit te voeren werkzaamheden bij bijzondere controleopdrachten variëren al naar gelang de omstandigheden.

Voordat een bijzondere controleopdracht wordt uitgevoerd moet de accountant zich ervan verzekeren dat er met u overeenstemming is bereikt over de specifieke aard van de opdracht en de vorm en inhoud van de controleverklaring en dat de benodigde expertise in huis is om de controle te kunnen uitvoeren.

 

Hoe Deloitte u helpt

Uw management is verantwoordelijk voor het opstellen en presenteren van de verantwoording. Wij voeren de met u overeengekomen controlewerkzaamheden uit en geven de controleverklaring af. Als wij ook de controle van uw jaarrekening verzorgen, stemmen we de planning en de uit te voeren werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af.

 

Waarom Deloitte?

Wij bieden u specifieke expertise over de aard van de activiteit, de financiële en verantwoordingsaspecten én de controle op de verantwoording.

Contact

Patrick Jussen

Patrick Jussen

Partner

Patrick has worked for Deloitte in the public sector for over 25 years. Since 2018 he is the business leader of Audit Advisory Public Sector and has been a member of the industry management team Publi... More