Integreren van financieel en niet-financieel performance management - in de praktijk brengen van Integrated Reporting

Solution

Integrated Reporting – integreren van financieel en niet-financieel performance management

Managen en meten van de waarde creatie voor alle stakeholders

In deze tijden kunnen organisaties niet alleen maar op financiële prestaties sturen; niet-financiële prestatie indicatoren (KPI’s) worden steeds belangrijker. Het startpunt voor het managen van financiële en niet-financiële KPI’s is een duidelijke, bondige missie die relevant is voor de meest bepalende stakeholders. Wij helpen om de missie te vertalen in een geïntegreerd overzicht van KPI’s welke de basis zijn voor een state-of-the-art Integrated Report.

Performance management

  • “Raad van bestuur ziet af van bonus onder grote maatschappelijke druk”
  • “De veiligheid van de mensen speelde geen rol bij het winnen van gas”

Zo maar een greep uit recente ontwikkelingen waarbij de invloed van stakeholders, in dit geval de maatschappij, flink is onderschat door toch zeer ervaren bestuurders. De financiële impact als gevolg van niet-financiële missers is vaak enorm.

Bestuurders zagen deze ontwikkelingen niet aankomen. De verbinding met belangrijke stakeholders wordt steeds belangrijker zodat een organisatie weet wat hun beweegt en daar op in kan spelen. Dit is slechts een voorbeeld maar laat wel zien dat het integreren van niet-financiële informatie in besluitvorming van essentieel belang is voor het succes van een organisatie.

De financiële functie is bij uitstek de functie die steeds vaker gevraagd zal worden om periodiek een geïntegreerd overzicht te geven over de wijze waarop de organisatie waarde in de toekomst creëert, bestaande uit zowel financiële als niet-financiële KPI’s die met elkaar verbonden zijn.


Integrated reporting

Geïntegreerd rapporteren (zowel intern als extern) vraagt om geïntegreerd opereren. Geïntegreerd opereren is het dagelijks managen van financiële en niet-financiële KPI’s. Het startpunt hiervoor is het bepalen van een duidelijke, bondige missie voor alle stakeholders. Wij helpen om de missie vervolgens te vertalen in een geïntegreerd overzicht van prestatie indicatoren.

De methode van het vertalen van een compacte, uitdagende missie naar strategie, waarde drijvers en vervolgens naar KPI’s is op zich zelf niets nieuws. Echter evenwichtig aandacht geven bij besluitvorming van zowel financiële als niet-financiële prestatie indicatoren vaak wel. Denk daarbij aan indicatoren die gerelateerd zijn aan de maatschappij, mensen en de natuur.

Hoeveel van dergelijke niet-financiële KPI’s staan er op dit moment bij u in het Performance Management Framework? In welke mate zijn zij geïntegreerd met financiële KPI’s en wordt er dagelijks mee rekening gehouden bij besluitvorming?


Waarom Deloitte?

Wij werken met een multidisciplinair team dat een unieke combinatie van ervaring heeft met het verbeteren van de Financiële functie, met Integrated Reporting, met Integrated Performance Management en met Sustainability.


Meer informatie over integrated reporting?

Wilt u meer weten over integrated reporting? Neem dan contact op met Jeffrey Colin of Erica Kostense-Smit.

Contact

Jeffrey Colin

Jeffrey Colin

Senior Manager

I am a senior manager at Deloitte Strategic & Reputation Risk Sustainability team. As a member of the sustainability team I focus on challenges that organizations face in grasping opportunities arisin... More

Han Hindriks

Han Hindriks

Senior Manager

At Deloitte I am a senior manager and lead of our ESG assurance practice. I have extensive experience in ESG assurance, ESG reporting advisory and Non-Financial Risk Management. Stakeholder engagement... More

Harvey Christophers

Harvey Christophers

Partner

As a senior partner in Deloitte Harvey has played a number of leadership roles including his current role as the leader of our Netherlands Risk Advisory Global Office, before that the Managing Partner... More