Workforce in Control

Dienst

Workforce in Control

Heeft uw organisatie het talent om de strategie te realiseren?

U wilt een optimale organisatieperformance en een efficiënte besteding van de beloningsruimte in uw organisatie. Bovendien wilt u het talent in uw organisatie benutten om de strategische doelen te realiseren. Deloitte Business Process Solutions (BPS) bundelt met Workforce in Control, expertise die uw people management op strategisch en tactisch niveau organiseert.

Uw uitdaging

Uw organisatie staat voor een grote uitdaging. Robotisering zet aan tot aanpassing van de bedrijfsvoering, en de markt vraagt om producten met meer toegevoegde waarde. Uiteindelijk draait het dan om de mensen die uw plannen waarmaken. Wie zijn de medewerkers van de toekomst? En hoe krijgt u die? Maar misschien is uw eerste zorg juist dat de organisatie nu teveel personeel heeft. Hoe pakt u dat aan?

De workforce van uw organisatie vormt het belangrijkste middel om de strategie te realiseren. Dat vergt een doordachte aanpak, waarin HR-management en financial control worden afgestemd op de strategische koers. Juist de afstemming in deze driehoek blijkt lastig. Onze Strategic Workforce Controller begrijpt zowel de (harde) financiële kant van uw business model als de (zachte) talentaspecten, en bekijkt die met een strategische blik.

Hoe Deloitte u helpt

Wat u zoekt is een solide, doordachte basis voor het nemen van beslissingen over het personeelsbeleid, werving en ontslag. De Strategic Workforce Controller maakt samen met u een financieel/kwantitatief onderbouwde schets van de toekomstige formatie.

Bovendien wilt u inzicht in de gevolgen van eventuele ingrepen in de personeelsformatie, ook financieel. En u wilt op basis van scenario’s weten hoe u beter kunt sturen. De Strategic Workforce Controller ontwerpt voor u instrumenten om de toekomstige formatieontwikkeling te simuleren.

Ten slotte wilt u door het inzetten van de juiste managementtools grip houden op de uitvoering van het strate-gisch plan. De Strategic Workforce Controller werkt samen met u aan de inrichting van performance & potential management, beloningsbeleid, HR-analytics en andere HR-instrumenten.

Wat levert het u op

Als in uw organisatie de ‘workforce in control’ is, dan geniet u de voordelen van een productieve werkverdeling, een efficiënte besteding van beloningsruimte en een strategische inzet van talent. De Strategic Workforce Controller concentreert zich op drie componenten die samen bepalen in welke mate de ‘workforce in control’ is.

  • Leverage: is de werkverdeling efficiënt ingericht? De hefboomwerking in teams bepaalt in belangrijke mate de productiviteit van uw organisatie.
  • Beloningsruimte: matchen de personeelskosten met de door medewerkers geleverde toegevoegde waarde? Een mismatch kost geld of schaadt uw werkgeversimago.
  • Analytics: hebben managers voldoende inzicht in de performance van medewerkers? Beter inzicht leidt tot betere beslissingen, en minder risico’s.

Snel resultaten zien? Naast een QuickScan kunt u samen met enkele collega's deelnemen aan een Workforce Lab dat door de Strategic Workforce Controller wordt gefaciliteerd.

Contact

David Breugem

David Breugem

Senior Manager

Organisatieadviseur @ Business Process Solutions. Mijn overtuiging is dat organisaties succesvoller zijn als ze de juiste balans vinden tussen hun doelen, de inzet van mensen en beoordeelde kpi’s. Van... Meer