(Niet-)wettelijk vereiste jaarrekeningcontrole

Een accountant van Deloitte voert de controle van uw jaarrekening uit. Dit kan zijn vanwege wettelijke verplichting of op vrijwillige basis. Wij helpen u graag om te bepalen welke jaarrekeningcontrole en verklaring voor u relevant is.