Opbouw Best Managed Companies programma

Article

Opbouw Best Managed Companies programma

Welke stappen doorloopt u?

Lees hoe het Best Managed Companies programma is opgebouwd.

Fase 1: Inschrijving

Bedrijven die deel willen nemen aan het programma kunnen zich online inschrijven. De deadline om in te schrijven is 30 september 2017, daarna sluit de inschrijving. Nadat u zich heeft ingeschreven controleert Deloitte allereerst of u voldoet aan de gestelde criteria voor deelname. Na de zomerperiode (uiterlijk eerste week oktober 2017) ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname.

Meld u ook aan voor het kick-off event op 12 september. Een uitgelezen kans om andere ondernemers te ontmoeten.

Fase 2: Bedrijfsanalyse - de BMC scan

Na de formele bevestiging van uw deelname ontvangt u een uitnodiging voor de BMC scan. Deze bedrijfsanalyse is gebaseerd op het 'Business Maturity Model' (BMM), een online analysetool die door Deloitte samen met de universiteit Utrecht is ontwikkeld. Het model onderzoekt alle belangrijke organisatiedimensies, zowel intern (strategie-& beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur) als extern (concurrentiedruk, duurzaamheid, innovatie en overige omgevingsfactoren). Verder neemt het de ontwikkeling van de organisaties mee (het huidige ontwikkelniveau en het vermogen tot veranderen).

Een uitgebreide online vragenlijst brengt al deze elementen in kaart. Minimaal 2 en maximaal 4 personen van het management vullen deze vragenlijst, afzonderlijk van elkaar, in. Deloitte analyseert alle antwoorden en maakt een rapport.

Fase 3: Coachgesprek en beoordeling

Ieder bedrijf dat deelneemt aan het programma wordt gekoppeld aan een coach binnen Deloitte. Zodra de rapportage van de BMC scan klaar is komt de Deloitte coach bij u langs om de resultaten met u te bespreken. Op basis van de uitkomst van de scan en het advies van de coach volgt de beoordeling en wordt het predicaat Best Managed Companies al dan niet toegekend.

Slotevenement

Tot slot worden alle Best Managed Companies in het nieuwe jaar bekend gemaakt en sluiten we het programma feestelijk af met een gala. Tijdens dit slotevenement worden de Best Managed Companies forrmeel gehuldigd. Als je eenmaal benoemd bent tot Best Managed Company kun je dat ook aan iedereen laten zien. Deloitte voorziet u van de nodige tools voor u om kenbaar te maken dat u Best Managed bent.

Vond u dit nuttig?