Boardroom Dynamics

Blog

Boardroom Dynamics

Ada van der Veer heeft de afgelopen 7 jaren als gastdocent bij de Women on Boards leergang van Deloitte Academy al meer dan 150 vrouwen geïnspireerd op het gebied van omgaan met verhoudingen en het spelen van het spel binnen de boardroom: de Boardroom Dynamics.

In 1989 werd van der Veer op 29-jarige leeftijd benoemd tot de eerste vrouwelijke bankdirecteur in de historie van Nederland. Diversiteit in de bestuurskamer was toen wel iets anders dan nu. In wezen was dat er niet. Ook was er geen begeleiding, mentor of coach die haar support gaf. Omdat zij de jongste was en de eerste vrouw als bankdirecteur in Nederland, had ze regelmatig het gevoel dat ze zich moest bewijzen om geloofwaardigheid te krijgen. 

Diversity & Boardroom Dynamics

Van der Veer ziet inmiddels veel meer diversiteit in de boardrooms; meer vrouwen en meer jongeren, maar volgens haar zou dat nog veel beter kunnen. Ze merkt dat anderen het lastig vinden wanneer jongeren of vrouwen de bestuurskamer betreden, ook omdat er dan vaker verschillende meningen zijn.

Van der Veer vindt het juist een verrijking wanneer je ideeën kunt uitwisselen en van elkaar leert. Zo leert zij anderen over het krachtenveld in de boardroom, de Boardroom Dynamics, het creëren van zelfvertrouwen en hoe je draagvlak kunt creëren voor je opinie. Anderzijds heeft zij jongeren weer nodig om op de hoogte te blijven van de laatste trends zoals digitalisering en innovatie: “Je kunt alleen goede beslissingen nemen als je zoveel mogelijk perspectieven aan tafel hebt.”, legt ze uit.

Zij ziet echter in de Raden van Commissarissen nog regelmatig (onbewuste) geslotenheid; er wordt  nog gedacht dat besluitvorming veel sneller gaat als iedereen hetzelfde denkt. Van der Veer vindt het vooral belangrijk dat er voldoende natuurlijke tegenspraak is binnen het team zodat er geen angstcultuur ontstaat of dat er te weinig invalshoeken bij besluitvorming worden meegewogen. Volgens haar moet alles bespreekbaar kunnen zijn en daarvoor is vooral onderling respect en vertrouwen cruciaal.

Rolmodellen in organisaties zijn essentieel voor de balans binnen diversiteit in brede zin. Van der Veer heeft regelmatig gezien dat een vrouw in de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur uitstekende resultaten opleverde. Voorheen was ze tegen het wettelijk quotum, maar tegenwoordig is zij zeer voor, zeker omdat ze meerdere malen heeft gezien dat het werkt:

“Diverse teams worden sterker door goede vrouwen in de boardroom. Er zijn inmiddels ook onderzoeken die aantonen dat ondernemingen met een diverse top absoluut beter presteren, ook economisch. Persoonlijk vind ik een pluriforme raad ook veel interessanter.”
 

Redactie: Deloitte Academy NL
Bron interview: Management Scope

Biografie

In het verleden werd zij de eerste vrouwelijke bankdirecteur in de historie van Nederland. Na twee decennia met name te hebben gewerkt als voorzitter van de directie en lid van de hoofddirectie van meerdere financiële instellingen, adviseert ze via haar eigen bedrijf sinds 2007 commissarissen en bestuurders en specifiek ook vrouwen over vraagstukken in en om de boardroom.

Daarnaast is zij voorzitter en lid van diverse Raden van Commissarissen, zoals bij Alliander, Arcadis Nederland en DEGIRO, en voorheen bij o.a. LeasePlan, de NPO en Fortis Bank Nederland. De afgelopen 5 jaar was ze voorts voorzitter van de Monitoring Commissie Accountancy. Daarnaast is ze docent en dagvoorzitter bij de commissarissen-opleidingen van meerdere universiteiten en lid van het Kernteam van de commissarisopleiding van Erasmus Universiteit.

Ada van der Veer is getrouwd en in haar vrije tijd houdt ze zich bezig met reizen, hardlopen, lezen en lekker eten.

Andere kenmerken: Ada zet zich graag in voor zaken ‘die ertoe doen’. Ze heeft een brede kijk op ontwikkelingen en onderlinge relaties. Is open en betrokken en staat bekend als ervaren, inspirerend en professioneel.

Voor contact: adavanderveer@stranergy.nl

Did you find this useful?