De CFO in de publieke sector

Article

De CFO in de publieke sector

Katalysator van wendbare en doelmatige organisaties

Op basis van interviews met bestuurders, financieel directeuren en wethouders die als CFO in de publieke sector opereren, heeft Deloitte actuele thema’s in beeld gebracht. Thema’s die van de CFO vragen om gelijktijdig zowel de continuïteit te bewaken als innovatie te stimuleren.

In gesprek met CFO's in de publieke sector over thema's zoals:

  • de politieke component in de financiële functie;
  • toenemende accountability en transparantie;
  • de impact van digitalisering en data;
  • de rol van de financiële functie in de publieke sector in brede zin.
De CFO in de publieke sector

De vier gezichten van de CFO

Het bewaken van de continuïteit vraagt een adequate financiële sturing en beheersing. De CFO zorgt ervoor dat hij als uitvoerder de basis, in termen van financiele administratie en processen, op orde heeft. Vervolgens stuurt hij als rentmeester op doelmatigheid en stabiliteit. 

Bij het stimuleren van innovatie, laat de CFO twee andere gezichten van zichzelf zien. Enerzijds acteert hij als strateeg en actief business partner om de organisatie wendbaar en flexibel te maken. Anderszijds stimuleert hij innovatie door als katalysator te dienen voor gewenst gedrag. 


De juiste balans

In de kern gaat het om het vinden van de juiste balans tussen deze vier gezichten. Balans tussen risico’s en kansen voor de organisatie, tussen de cijfermatige kant en de organisatiecultuur, en transparantie voor beslissers, toezichthouders en andere belanghebbenden op de juiste momenten.

Zonder de basisrollen van de CFO te verliezen, zien we als Deloitte een opwaartse beweging richting de bovenkant van de vier gezichten van de CFO. De CFO is daarmee van meer markten thuis en zorgt zowel operationeel als strategisch voor de organisatie.

Uiteindelijk gaat het om de persoon achter de CFO. Zoals Cees de Boer, CFO van Deloitte Nederland, verwoordt: “Je moet een allergie voor verrassingen hebben. Het moet heel diep van binnen pijn doen als je toch wordt verrast door een onverwacht tekort.”

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rob Dubbeldeman via +31 (0)88 288 1022 .

"Je moet een allergie voor verrassingen hebben." - Cees de Boer, CFO Deloitte Nederland

Did you find this useful?