Belastingbeleid als strategisch speerpunt

Article

Belastingbeleid als strategisch speerpunt

De fiscale wereld op z’n kop

Patrick van Min, belastingadviseur en partner bij Deloitte, heeft in de 22 jaar van zijn werkzame leven voornamelijk geprobeerd om bedrijven te helpen minder belasting te betalen. Maar de hele fiscale wereld is de afgelopen jaren veranderd: hij signaleert een Global Tax Reset.

Tax in the boardroom – After the Global Tax Reset

Voor steeds meer stakeholders, waaronder institutionele beleggers, is belastingbeleid inmiddels een belangrijk aandachtsgebied waarbij belastingbesparing zeker niet meer het enige uitgangspunt is.

“Vroeger was het: wat staat er in de wet, wat kan er, en waarom zouden we er geen gebruik van maken?”, aldus Van Min tijdens de CFO & Commissarissen Debatbijeenkomst van 18 januari jl. “Dat is de afgelopen jaren veranderd, onder meer door de ophef over de fiscale constructies van bedrijven als Apple, Amazon en Starbucks.” Een van bekendste personen achter de perceptie dat multinationals niet hun fair share aan belasting betalen is Margaret Hodge, een Brits parlementslid, met haar uitspraak: “We are not accusing you of being illegal, we are accusing you of being immoral” aan het adres van deze en andere multinationals.


Effectieve belastingdruk omhoog

Als gevolg van de discussie is er eenzijdig actie ondernomen door diverse landen, benadert de Belastingdienst bedrijven agressiever en zijn er maatregelen aangekondigd in het BEPS -rapport van de OECD en door de EU die de fiscale wereld op zijn kop gaan zetten. Voor bedrijven leidt dit er volgens Van Min onder meer toe dat de effectieve belastingdruk substantieel omhoog zal gaan. “Zeker als je niets doet aan de situatie zoals hij nu is. Dus het bestuur en de Raad van Commissarissen zullen zich rekenschap moeten geven van tax-planning en tax-management. Dat kun je echt niet meer uitsluitend aan de fiscale afdeling overlaten.”


Risico’s voor beleggers

Dit geldt zeker omdat alle stakeholders steeds meer belang hechten aan het belastingbeleid van een onderneming. Rients Abma, directeur van Eumedion, geeft aan dat de transparantie van het belastingbeleid van beursgenoteerdevennootschappen in hun speerpuntenbrief 2016 is opgenomen. “In de afgelopen jaren is gebleken dat er toenemende risico’s zitten achter agressieve belastingstrategieën van bedrijven: overnames die zijn gedreven door belastingen, de Europese Unie die er niet voor terugdeinst om boetes uit te delen, reputatieschade die repercussies kan hebben op de winstgevendheid.”


Inzicht in belastingpraktijken en -principes

Institutionele beleggers willen dus meer inzicht in de belastingpraktijken van beursvennootschappen: wat zijn de principes erachter, hoe beheerst men de risico’s en wat is de rol van de Raad van Commissarissen daarin? Wat is de verwachte ontwikkeling van de belastingvoet op de lange termijn? Verder vragen ze een toelichting op de waardering van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen en een rapportage van belastingafdrachten per land. De externe accountant heeft vanaf boekjaar 2016 een actieve onderzoeksplicht naar materiële onjuistheden in het bestuursverslag. “Dat mag zich wat ons betreft uitstrekken tot het signaleren of de belastingpraktijk overeenkomt met de gecommuniceerde principes.”


Verantwoordelijkheid bij het bestuur

Niet alleen de belastingdruk gaat dus omhoog voor bedrijven, ook de druk vanuit de buitenwacht om te voldoen aan de roep om meer transparantie. Van Min: “Ineens is het belangrijk hoe je met je fiscaliteit omgaat en wat je erover wilt uitleggen. Het publiek gaat iets vinden van jouw tax-positie en dat is zeker voor consumentenbedrijven een factor om rekening mee te houden. Op basis van de nieuwe wetgeving ’zullen zelfs business modellen worden aangepast. Dat houdt nogal wat in. Daar is de gemiddelde fiscalist niet voor toegerust. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Eigenlijk is het al met al best raar dat een tak van sport waarmee je een derde van je netto resultaat beïnvloedt, niet aan tafel zit in de board room.”


Meer weten?

Wilt u meer weten over strategische belastingvraagstukken? Neem dan contact op met Patrick van Min via +31 (0)6 5151 4942.

Vond u dit nuttig?