Wat is de relatie tussen Good Governance & Corporate Performance?

Article

Wat is de relatie tussen Good Governance & Corporate Performance?

Deloitte en Nyenrode starten gezamenlijk onderzoek

Deloitte Risk Advisory en Nyenrode Business Universiteit zijn een onafhankelijk gezamenlijk onderzoek gestart naar de relatie tussen Good Governance & Corporate Performance. Het onderzoek wordt gedaan vanuit het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI).

Doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in, op welke manier governance de performance van bedrijven beïnvloedt en welke boardroom dilemma's daaruit voortvloeien. Deloitte en Nyenrode zijn van mening dat het ontwikkelen van kennis op dit gebied, cruciaal is voor het maken van gefundeerde keuzes voor de impliciete of expliciete bestuursvraagstukken rond corporate governance.

Deloitte en Nyenrode gaan met dit onderzoek de dialoog aan met het bedrijfsleven. Door middel van de uitkomsten van het onderzoek hopen beide partijen bestuurders een platform te kunnen bieden om zich in de toekomst beter te kunnen positioneren op het thema goed bestuur. Het onderzoek wordt gedaan onder supervisie vanuit Deloitte Risk Advisory door Wim Eysink RA CIA, senior partner en Arjan ten Cate EMIA MSc Bsc, senior manager en vanuit Nyenrode door dr. Daniëlle Melis MBA, voorzitter NCGI, prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, dean en prof. dr. ir. André Nijhof, professor Sustainable Business and Stewardship.

Wim Eysink, senior partner Deloitte Risk Advisory (links) en Leen Paape, dean Nyenrode Business Universiteit (rechts) ondertekenen de overeenkomst Governance & Performance


Over Deloitte

Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën verandert de wereld de aankomende jaren radicaal. Geen bedrijf of organisatie kan om de gevolgen van de verregaande digitalisering en informatisering heen. Deloitte kent de uitdagingen in uw branche en vertaalt marktproblemen van de toekomst naar creatieve en innovatieve oplossingen. Deloitte is een professionele dienstverlener met wereldwijd 225.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen. Met ruim 5.600 medewerkers en 16 kantoren verspreid over heel Nederland is Deloitte een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk management en financiële advisering. De professionals werken in multidisciplinaire teams en hebben daarom een zeer brede visie op de vraagstukken van onze klanten. Deloitte is de betrouwbare en innovatieve partner die u nu inzicht geeft in de kansen van uw toekomstige business. Wilt u meer informatie of in contact komen met de experts om van gedachten te wisselen? Kijk op deloitte.nl


Over Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit in Nederland. Het instituut werd in 1946 voor en door het bedrijfsleven opgericht. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een management-, ondernemers- of accountantsfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap, met als motto: Leadership, Entrepreneurship, Stewardship.

Vond u dit nuttig?