Consumentenonderzoek 2020

Article

Consumentenonderzoek 2020

De resultaten van ons jaarlijks onderzoek naar consumententrends in de supermarkt

De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar consumententrends in de supermarkt: het Consumentenonderzoek 2020.

Het Food Retail Webinar, het Consumentenonderzoek & Infographic 2020

De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar consumententrends in de supermarkt. Met dit onderzoek brengen we ontwikkelingen in consumentengedrag in kaart zodat u hier met hun bedrijfsvoering op in kan spelen.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het Food Retail Webinar 2020. In de presentatie wordt ook een inspirerend perspectief getoond op de veranderende retail industry. U kunt de presentatie hier zien of door te klikken op 'Bekijk de opname' aan de rechterzijde van deze pagina.

Begin juni 2020 namen 2.376 consumenten deel aan dit onderzoek. In de periode vanaf maart tot en met juni 2020 wordt het consumentengedrag sterk beïnvloed door de overheidsmaatregelen omtrent COVID-19. De vragen in deze editie van het onderzoek waren grotendeels hetzelfde als voorgaande jaren om de trends over meerdere jaren te kunnen onderkennen. Daar waar de overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 mogelijk van invloed zijn op het gedrag van de consumenten hebben we daar in de mogelijke beantwoording van de vragen rekening mee gehouden.

Aangezien we het onderzoek al meer dan 10 jaar houden hebben we een goed beeld van de ontwikkelingen in het consumentengedrag.

In 2020 zien we significante veranderingen in het gedrag van consumenten, mede ingegeven door de overheidsmaatregelen omtrent COVID-19. We zien een aanzienlijke toename van de bestedingen in de supermarkt ingegeven door de sluiting van de horeca en de oproep van de overheid om thuis te werken. Daar staat tegenover dat de fysieke supermarkten minder vaak bezocht worden. Ook het aantal consumenten dat boodschappen doen (heel) leuk vindt neemt significant af. Zoals te verwachten is neemt het aantal consumenten dat online boodschappen doet significant toe. Zelfs 3% van de consumenten geeft aan alleen online boodschappen te doen.

Verdere opvallende ontwikkelingen zijn de grote toename van het aanbod aan zelfscan en het gebruik daarvan door de consumenten. Ook het gebruik van apps van de verschillende supermarkten stijgt aanzienlijk tot bijna de helft van alle consumenten.

Voor een compleet beeld van alle ontwikkelingen uit het rapport kunt u het Consumentenonderzoek 2020 doornemen. Naast het rapport Consumentenonderzoek 2020, neemt onze infographic je in vogelvlucht mee door de effecten die COVID-19 heeft gehad op offline boodschappen doen, online boodschappen doen en onze eet- en drinkgewoontes. Bekijk de infographic hier of onderaan de pagina.

We geven u met dit onderzoek inzicht in vele interessante ontwikkelingen.

Veel lees- en kijkplezier!

Did you find this useful?