Aan data scientists worden nog steeds hoge eisen gesteld

Opinie

Aan data scientists worden nog steeds hoge eisen gesteld

Krapte op arbeidsmarkt doet hier geen afbreuk aan

Wie zichzelf data scientist noemt, heeft anno 2016 de banen voor het uitzoeken. Maar waar zijn bedrijven nou precies naar op zoek als ze een data scientist zoeken? Wij onderzochten tientallen vacatures en kwamen tot een aantal interessante ontdekkingen.

Stefan van Duin - 21 december 2016

Eigenlijk kwam de vraag bij een klant van ons vandaan. Wij hielpen die klant met het opzetten en inrichten van een analyticsteam en toen wij hen onze vacaturetekst voorlegden voor de data scientists die onze klant nodig had, vroegen ze ons: is dat niet wat hoog gegrepen? Met andere woorden: legden we de lat niet veel te hoog, en bemoeilijkten we daarmee niet de zoektocht?

Goede vragen. Aan de data scientists bij Deloitte stellen we ook vrij hoge eisen, maar wat andere bedrijven of overheidsorganisaties op dit gebied vragen, wisten we eigenlijk niet. En dus lieten we enkele werkstudenten tientallen vacatures voor data scientists bij grote bedrijven en overheidsinstellingen analyseren.

Wat bleek? De meeste andere organisaties stellen – gelukkig – ook vrij hoge eisen in hun vacatures. Dat verbaast ons niets, want de rol van data scientists wordt in veel organisaties steeds belangrijker. Op basis van hun analyses worden bedrijfsprocessen ingericht, klanten benaderd en beleidsstukken geschreven. Slim omgaan met data kan in deze tijd een beslissend concurrentievoordeel opleveren.

Kwaliteit van analyses

Dat belang blijkt dus ook uit de vacatures. We pikken er een aantal opvallende resultaten uit. In 81 procent van de vacatures was een masterdiploma een minimale vereiste, in 3 procent een PhD. Die hoge opleidingseisen stelt Deloitte zelf ook. De rol van data scientist vraagt namelijk om zwaar analytische vaardigheden die je eerder op een wetenschappelijke opleiding dan op een hogeschool leert. Iemand die gepromoveerd is, heeft vaak zelfs nog een streepje voor, omdat die zijn onderzoeksvaardigheden nog beter heeft ontwikkeld. Dat zie je terug in de kwaliteit van de analyses.

De meest gevraagde programmeertaal is R, in bijna 80 procent van de vacatures wordt om kennis daarvan gevraagd. Python staat op de derde plaats, achter SQL. Heel vaak worden Python en R zelfs samen gevraagd, wat laat zien dat open source in de wereld van data science de norm is geworden. Gevestigde grote bedrijven waren doorgaans niet zo heel happig op open source software, maar dat is in de wereld van Big Data Analytics dus definitief veranderd. In nog geen 20 procent van de vacatures wordt om kennis van commerciële analytische pakketten gevraagd.

Een verklaring daarvoor is dat er rondom de genoemde open source software een zeer actieve online community is, waarin de nieuwste technieken en algoritmes snel beschikbaar komen en data scientists elkaar – waar nodig – onderling helpen. Dit past uitstekend bij het innovatieve en soms experimentele karakter van data science.

Opvallend is het overigens nog wel dat er ook vaak om kennis van Excel werd gevraagd in vacatures. Die staat zelfs op plaats 4 van meest gevraagde tools/technologieën (vlak achter Python). Excel is weliswaar de meest gebruikte analysetool ter wereld, maar de gemiddelde Data Scientist die wij kennen zal zich niet snel laten voorstaan op Excel-vaardigheden.

Meest sexy baan

In de meest gangbare definitie van data scientist wordt vooral de combinatie van talenten op het gebied van ‘Programming’, ‘Math & Statistics’, ‘Business Domain Knowledge’ en ‘Communicative skills’ genoemd. Toch wordt in vrijwel alle vacatures significant meer waarde gehecht aan ‘Programming’ en ‘Math & Statistics’ dan aan ‘Business Domain Knowledge’ of ‘Communicative Skills’. In meer dan de helft van de gevallen worden de laatste twee zelfs nauwelijks genoemd. Ook dat was is interessant.

Natuurlijk: goed kunnen programmeren en goed kunnen werken met wiskunde en statistiek is voor een data scientist van essentieel belang, maar – en daar is de blog ‘Een Insight Driven Organization heeft paarse mensen nodig’ op gebaseerd - communicatieve vaardigheden zijn minstens zo belangrijk.

Het is natuurlijk hartstikke knap als iemand twee keer de Wiskunde Olympiade heeft gewonnen, maar als die persoon de resultaten van zijn analyse niet kan overbrengen aan de business, dan zal zijn analyse nul impact maken en dus geen waarde genereren.

In 2012 schreef de Harvard Business Review al dat data scientist ‘the sexiest job of the 21st century’ is. En hoewel er flinke schaarste is aan goede data scientists, wordt er blijkens ons onderzoek niet lager ingezet, door minder hoge eisen aan ze te stellen. En dat is een goed teken.

Meer weten over Data scientists?

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Steven Postmus en Emil Rijcken. Zij volgen beide de masteropleiding Business Analytics aan de VU en werken parttime bij Deloitte op de afdeling Analytics & Information Management. Ze ondersteunen de Deloitte data scientists in het veld en leren daarmee alvast de knepen van het vak in de praktijk. Zij onderzochten Nederlandse vacatures bij grote multinationals, bekende online winkels en enkele overheidsorganisaties. Hierin hebben zij zich beperkt tot de vacatures waarin de term ‘data scientist’ expliciet wordt genoemd.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen