Maatschappelijke effecten van het coronavirus

Article

Dashboard 'Het nieuwe normaal' 

Maatschappelijke effecten van het coronavirus inzichtelijk

Deloitte’s Dashboard Het Nieuwe Normaal brengt het ‘nieuwe normaal’ in kaart en toont de impact van het coronavirus op ons dagelijkse leven. Door beschikbare open data aan elkaar te koppelen brengen we een vinger aan de pols van Nederland.

14 januari 2021

Dashboard in ontwikkeling

Het dashboard is in september gestart met drie thema’s: werk, zorg en mobiliteit en is eind oktober aangevuld met twee nieuwe thema's: energie en voedsel. In januari komt daar het nieuwe thema veiligheid bij. Ontdek hoe misdrijven (online en offline), onze online veiligheid, en overlast zich hebben ontwikkeld. Daarnaast is er ook uitgebreid: er zijn twee additionele inzichten op het thema werk toegevoegd, namelijk ziekteverzuim en faillissementen. "Wij zullen de gegevens voortdurend verversen, aanvullen en nieuwe analyses maken. Op vele thema's kunnen we al wel een inschatting maken van wat de impact is van het coronavirus, maar wij willen het middels dit dashboard ook kwantificeren," zegt programmamanager State of the State Pouya Zarbanoui. Dat doet Deloitte niet alleen. Iedereen kan bijdragen. Heb je behoefte aan bepaalde inzichten, wil je iets toevoegen of ken jij open databronnen die een nieuw perspectief bieden op het nieuwe normaal? Neem contact met ons op.

Online criminaliteit stijgt, inbraak en straatroof neemt af

In januari is er data toegevoegd op het gebied van veiligheid, waarbij er is gekeken naar zowel offline als online veiligheid. Baldwin Kramer, Partner Forensic & Financial Crime zegt hierover: “Opvallend is de toename in cyber crime met een flinke piek in april en mei van dit jaar. Terwijl bij misdrijven als inbraak, zakkenrollerij en straatroof de aantallen juist sterk afnamen ten opzichte van vorig jaar. Het is dus goed om ons bewust te zijn van onze online veiligheid nu we door de coronacrisis nog meer digitaal werken. Uit een survey blijkt ook dat meer Nederlanders gebruik zijn gaan maken van online beveiligingsopties als automatische updates, tweestapsverificatie en biometrische online bescherming. Het is interessant deze ontwikkelingen in de gaten te houden: is de trend richting cyber crime blijvend? En wat doen bedrijven en particulieren om hun online veiligheid te waarborgen?”

Covid heeft ons eetpatroon aangepast – voorgoed?

Ook op het gebied van voeding zijn er veranderingen te zien sinds de start van de coronacrisis. Randy Jagt, Partner bij Deloitte: “Dat we anders zijn gaan eten, dat zien we terug in verschillende panelonderzoeken en enquêtes. Consumenten geven aan meer groente en fruit te eten en minder vlees en vis. Ook ondernemers merken dit, en niet alleen de ondernemers in de slachterijen en vleeswaren- en visverwerkende industrie. Op basis van panelonderzoeken zien we dat ondernemers in de voedselindustrie hun omzet hebben zien afnemen de afgelopen maanden."

Ook waar we eten is veranderd. Terwijl restaurants en cafés een negatieve omzetontwikkeling meemaken, gebeurt er juist meer online: online boodschappen doen is met 31 procent gestegen onder de ondervraagde consumenten. Vooral voor veel ouderen is COVID-19 de reden om te starten met online boodschappen doen. Jagt: "Het is erg interessant de data over tijd te blijven volgen: zijn de veranderingen die we zien blijvend? En wat betekent dit voor ondernemers en voor de consument onder aan de streep? Dankzij de data gaan we het zien.” 
Inzicht dateert van 29 oktober 2020

Energieverbruik door scheepvaart omhoog, in luchtvaart omlaag

De invloed van de coronacrisis is goed zichtbaar in ons verbruik van motorbrandstoffen. Zo zag je een afname van brandstoffengebruik in de scheepvaart door afname van de internationale handel als gevolg van Covid. Ook de luchtvaart en het wegvoer werden hard geraakt blijkt uit het brandstoffengebruik. De scheepvaart herstelde echter veel sneller dan de luchtvaart. Vanaf maart was het brandstoffen gebruik in de scheepvaart alweer hoger dan het jaar daarvoor, terwijl in de luchtvaart en het wegverkeer ook in de maanden juni en juli het brandstoffengebruik lager was dan in 2019. Dit duidt op het relatief snelle herstel van de internationale handel en meer langdurige effect op het internationale personenvervoer.

"We zijn erg benieuwd hoe ons energieverbruik zich verder zal ontwikkelen. Zien we blijvende veranderingen of zal ons energieverbruik al snel weer op het oude niveau zitten? Een sector die we goed in de gaten moeten houden is de luchtvaart. Hier zullen we het eerst de effecten zien van mogelijke meer langdurige gedragsverandering." aldus Oscar Kraan, Manager Strategie bij Deloitte.
Inzicht dateert van 29 oktober 2020

Arbeidsparticipatie omlaag

Uit het dashboard blijkt dat de arbeidsparticipatie in Nederland door de coronacrisis een flinke knauw heeft gekregen. Vooral jongeren tot 25 jaar zijn geraakt. Jongeren hebben vaker flex- en oproepcontracten en verliezen tijdens een crisis daardoor eerder hun baan.

"De komende tijd willen we de gevolgen van thuiswerken in kaart brengen. Wat zijn de effecten op onze work-life balance? Op onze gezondheid? Ons verzuim? Onze productiviteit? Allemaal vragen waarop data ons op termijn antwoorden zullen geven." aldus Egon Hoppe, Human Capital Partner bij Deloitte.
Inzicht dateert van 15 september 2020

Aantal files omlaag, drukte in de parken omhoog

Na de afkondiging van de lockdown werd het rustig op de weg en in het OV. Inmiddels rijden we weer bijna even veel kilometers, maar is de filezwaarte een stuk lager. Willem Christiaan van Manen, Partner bij Deloitte voor de Travel, Hospitality & Services industrie legt uit: "De pieken in de spits zijn grotendeels verdwenen, doordat we anders omgaan met wanneer en waar we werken. Daarnaast is niet alleen de manier waarop we ons verplaatsen veranderd, ook waarnaartoe. Zo zien overal in Nederland dat de parken drukker zijn dan voor de crisis. Onze maatschappij is volop in beweging. Door data bijeen te brengen kunnen we anticiperen op de impact van deze veranderingen."
Inzicht dateert van 15 september 2020

Piek in oversterfte stabiliseert

"De coronacrisis heeft een periode van oversterfte in Nederland tot gevolg gehad. Historisch gezien wordt een periode van oversterfte vaak gevolgd door een periode van lagere sterfte. Dat zien we ook terug in de data: de maanden maart en april hebben een hoge piek in oversterfte die vervolgens afneemt in de maand mei. In juli ligt de sterfte in Nederland zelfs lager dan in juli van het vorige jaar. Waar we in onze eerdere publicaties zagen dat de zorg erg overbelast is in de lentemaanden, en zich weer herstelt, zien we dus dat de oversterfte zelfs negatief is." zegt Martijn Ludwig, senior manager Analytics & Cognitive bij Deloitte. "Het Nieuwe Normaal Dashboard biedt met actuele data de kans om de vinger aan de pols te houden: hoe ontwikkelt de oversterfte in Nederland zich over tijd - juist nu het aantal gevallen van Corona weer stijgt?"
Inzicht dateert van 15 september 2020
 

Klik op het dashboard om naar de uitvergrote versie te gaan.

Doorontwikkeling dashboard

Het Nieuwe Normaal dashboard zal de komende tijd verder uitgebreid worden d.m.v. crowdsourcing. Op de thema’s zorg, mobiliteit, werk, voeding, veiligheid en energie blijven we het huidige dashboard updaten en voegen we continue nieuwe data toe. Daarmee geeft het een steeds completer beeld van de effecten van de coronacrisis op de Nederlandse samenleving.

Neem contact met ons op om nieuwe (open) databronnen aan te dragen of ideeën te delen om het dashboard uit te breiden.

Did you find this useful?