Slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen is in balans

Article

Slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen is in balans

Data-analyse brengt dieper inzicht in scheefwoonproblematiek

Slechts 3% van de huren in de sociale sector zijn in balans met de waarde van de woning en het inkomen van de bewoners. In alle andere gevallen is sprake van onevenwichtigheden. Dat blijkt uit een landelijke analyse waarin de balans tussen de huurprijzen, de marktwaarde en het inkomen bij sociale huurwoningen in kaart zijn gebracht.

De discussie over scheef- of balanswonen gaat doorgaans in op de vraag of het inkomen past bij de huur die men betaalt. In een recente analyse vanuit Deloitte’s State of the State-programma is daar als derde element de huurprijs op basis van de marktwaarde aan toegevoegd. zo blijkt dat de huurprijzen in vrijwel alle gevallen lager liggen dan de huur die op basis van de marktwaarde (markthuur) en de huur die op basis van het inkomen (inkomenshuur) verwacht zou mogen worden.

Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate & Partnerships: “We hebben vanuit economisch perspectief een data-analyse van de sociale woningvoorraad gemaakt. Hieruit blijkt dat een grote groep sociale huurders op basis van zowel de markthuur als hun inkomen meer zou kunnen betalen. Echter is dit praktisch en juridisch gezien lang niet altijd mogelijk, nog los gezien van het beleid. Ook is er een grote groep voor wie de huur juist te hoog is. Het laat echter wel zien dat huursubsidiëring nu zowel via de huurprijs (ca. € 5,3 miljard huurkorting) alsook via het inkomen (ca. € 2,5 miljard huurtoeslag) plaatsvindt.”

Door de drie genoemde huurbegrippen tegen elkaar af te zetten ontstaat al snel een behoorlijk omvangrijke analyse. Zeker als ook de regionale verschillen in beschouwing worden genomen. In het onderzoeksrapport worden dan ook negen categorieën onderscheiden: markthuur kan hoger zijn dan de contracthuur, min of meer gelijk zijn aan of lager zijn dan de contracthuur en hetzelfde geldt voor de inkomenshuur.

Onderzoek sociale woningvoorraad

Download rapport

Onderzoek sociale woningvoorraad

De drie huurbegrippen markthuur, contracthuur en inkomenshuur kunnen zich op negen verschillende wijzen tot elkaar verhouden en leiden tot verschillende 'woonsituaties'.

Uit balans

Uit het onderzoek blijkt dat één categorie overheerst: de groep met een relatief lage contracthuur, zowel ten opzichte van de waarde van de woning (markthuur) als ten opzichte van het inkomen van de bewoners (inkomenshuur). De omvang van deze groep is bij de huidige uitgangspunten 45% van de sociale huurders in Nederland.

Optimaal benutten van de woningvoorraad

Nederland telt ongeveer 2,3 miljoen sociale huurwoningen, dit is ongeveer 30% van de totale woningvoorraad. Een belangrijke vraag is hoe die voorraad optimaal benut kan worden. Komen burgers die recht hebben op een sociale huurwoning ook aan bod? En wordt door woningcorporaties in voldoende mate de juiste huur in rekening gebracht? Vraagstukken waar Deloitte graag met woningcorporaties en andere partijen over in gesprek komt. De resultaten van de data-analyse vormen daarbij een waardevol startpunt.

Over State of the State

Deze integrale analyse van markthuur, contracthuur en inkomenshuur is een onderdeel van Deloitte's State of the State, een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Deloitte analyseert hiervoor open data en kijkt naar onderlinge samenhang. State of the State is onderdeel van GovLab, Deloitte’s platform voor maatschappelijke innovaties.

Meer weten over scheefwonen?

Wilt u meer weten over scheefwonen? Neem dan contact op met Frank ten Have via +31 (0)6 52 61 50 18

Did you find this useful?