Data-analyse brengt verborgen matches op de arbeidsmarkt in kaart

Opinie

Data-analyse brengt verborgen matches op de arbeidsmarkt in kaart

State of the State 

AWVN, UWV en Deloitte hebben de verrassende, verborgen matches op de arbeidsmarkt onderzocht die kunnen helpen om krapte én werkloosheid te verminderen. De data-analyse wordt naar verwachting eind 2018 afgerond.

22 oktober 2018

Aan het eind van dit jaar zal het aantal vacatures dat in 2018 is ontstaan boven de één miljoen uitkomen. Tegelijkertijd zijn ruim één miljoen mensen op zoek naar werk. De grote uitdaging van nu en de toekomst is om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen. Een kansrijke weg is om de competenties en taken in kaart te brengen die achter functietitels en beroepen schuilgaan. Zijn er niet veel meer matches te maken als we naar deze aspecten kijken? Zoals aangekondigd op het AWVN-jaarcongres, voert AWVN samen met Deloitte en UWV een onderzoek uit waarin we die vraag willen beantwoorden. Uit de eerste resultaten blijkt dat er verrassende, verborgen matches zijn die kunnen helpen om krapte én werkloosheid te verminderen. Hieronder alvast een paar eerste inzichten.

AWVN-functieprofielen

AWVN gebruikt in haar dienstverlening het eigen functiewaarderingsysteem ORBA. Dat wordt al jaren door duizenden bedrijven en tientallen branches ingezet om de functies van naar schatting 1,5 tot 2 miljoen werknemers te omschrijven en waarderen. In ORBA zijn ruim 250 functieprofielen opgenomen, met daarin een omschrijving van de werkprocessen en competenties die aan de functies zijn verbonden.

Ontvang als eerste de resultaten van het onderzoek

Aanmelden

Sterrenstelsel van functies

Data-analisten van Deloitte, verbonden aan het onderzoeksprogramma State of the State, vergelijken de AWVN-functieprofielen met behulp van lerende algoritmes. Daaruit ontstaat een landschap van functies. Dit landschap laat op competentie- en taakniveau zien hoe ver of dichtbij functies van elkaar liggen. Uitgedrukt in een percentage wordt zichtbaar welke functies het dichtst in de buurt liggen en dus met enige begeleiding of omscholing binnen bereik liggen.

Drie verrassende voorbeelden

Uit de eerste onderzoeksresultaten komen verrassende voorbeelden naar voren van functies die op competentie- en taakniveau hoog met elkaar matchen.


Van receptionist naar inkoopmedewerker

Onder de werkzoekenden zijn relatief veel mensen die als receptionist hebben gewerkt. Voor hen is het vrij lastig om opnieuw werk in dezelfde functie te vinden. Uit ons onderzoek blijkt dat de competenties en taken van een receptionist vrij sterk overeenkomen met meer commerciële functies, zoals inkoopmedewerker. Net als receptiewerk vereist inkoopwerk accuratesse en maken administratieve handelingen een groot deel van het werk uit. Aan mensen die zich bezighouden met de inkoop van producten en diensten voor bedrijven en overheidsinstellingen is op dit moment een tekort. Met enige bijscholing of begeleiding kunnen we deze werkzoekenden perspectief bieden op kansrijk werk.


Van eventcoördinator naar transportplanner
Relatief veel mensen volgen een opleiding tot eventcoördinator. De kans is groot dat niet voor iedere afgestudeerde voldoende werk is. Het goede nieuws is dat volgens onze analyse eventcoördinator behoorlijk veel overlap vertoont met de transportplanner, een functiegebied waar op dit moment naarstig gezocht wordt naar mensen. Bij het plannen van transporten in een logistiek bedrijf komt net als bij het coördineren van evenementen veel plan- en organisatiewerk kijken. Overzicht houden in complexe situaties en snel problemen kunnen oplossen is voor beide functies van belang. Voor transportbedrijven die verlegen zitten om personeel is het dus interessant om eens buiten de logistiek op zoek te gaan naar personeel, en te kijken naar mensen uit de wereld van de cultuur en zakelijke dienstverlening.


Van auditor naar ICT architect
In een wereld die in rap tempo digitaliseert zal het aantal mensen dat werkt in ICT de komende jaren alleen maar toenemen. Nu al is de IT-sector één van de sectoren met de meeste vacatures per werkzoekende. Voor boekhouden en auditing is de verwachting juist dat het werk vanwege digitalisering de komende jaren zal afnemen, zoals Deloitte al eerder vaststelde. Nu is er nog een grote vraag naar auditors en boekhouders, maar dat dit gaat afzwakken lijkt een kwestie van tijd. Welk perspectief kunnen we deze mensen bieden? Volgens onze analyse lijkt de overstap naar de IT op competentie- en taakniveau voor de hand te liggen. In beide functies is conceptueel denken binnen de context van een bedrijf van groot belang, net als het beheersen en leiding geven aan complexe processen. Zowel auditors als ICT architecten hebben een kritische expertrol binnen organisaties. Nu het zo ingewikkeld is om mensen te werven voor de IT, is het aantrekkelijk om breder te kijken. In de hoek van de auditors en boekhouders zitten mensen die qua profiel al behoorlijk matchen. Werkgevers kunnen met die kennis hun voordeel doen.

Hoe nu verder?

Maurice Fransen, Director Analytics & Information Management, geeft aan waarom Deloitte dit onderzoek doet: “We doen dit om dit serieuze maatschappelijke probleem dichterbij een oplossing te brengen. Met onze unieke analysemethoden kijken we naar oplossingen die voor een mens niet direct voor de hand liggen maar wel echt kunnen helpen. Met dit onderzoek willen meer inzicht geven in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Waar zoeken werkgevers precies naar? En wat zijn de mogelijkheden van de werkzoekenden die aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan? In een tijd van data en digitalisering kunnen we niet langer volstaan met functietitels alleen. Daarmee gaan we de complexe matchingsvraagstukken van nu en de toekomst niet oplossen. We moeten een slag dieper gaan en daar levert dit onderzoek een bijdrage aan. De inzichten willen we bovendien gebruiken om werkgevers en werkzoekenden van betere dienstverlening te voorzien. Daarom denken we na over een handzame digitale tool die voor werkgevers en re-integratieprofessionals te gebruiken is.”


Wilt u als eerste de onderzoeksresultaten ontvangen? Meld u dan nu aan via deze link.

State of the State

State of the State is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van onderwijs, zorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en cybercriminaliteit. Deloitte analyseert hiervoor open data in onderlinge samenhang. Alle eerdere onderzoeken zijn hier terug te vinden. 

Vond u dit nuttig?