Data-onderzoek naar succesfactoren snelgroeiende start-ups

Analyse

Data-onderzoek naar succesfactoren snelgroeiende start-ups

Grondige kennis van klant en markt is key

Het populaire beeld van de twintigjarige schoolverlater die een billion-dollar-start-up bouwt is niet altijd correct. Vaker is de ondernemer een veertiger, draagt een rugzak vol leiderschapservaring en heeft grondige kennis van de klant en de markt. Daarnaast is meer dan de helft van de onderzochte start-ups opgericht door een divers en deskundig team in plaats van een individuele ondernemer. Deloitte Fast Ventures en THNK deden op basis van kwantitatieve data-analyse onderzoek naar de succesfactoren van 400.000 start-ups uit 24 landen. Lees hieronder meer over het omvangrijke data-analyse-onderzoek en de resultaten.

De succesfactoren van snelgroeiende start-ups

1 op de 200 start-ups wordt een scale-up. Dit is een snelgroeiende start-up die binnen vijf jaar meer dan tien miljoen omzet heeft gedraaid. Een unicorn worden is nog moeilijker; 103 start-ups bereiken een marktwaarde van meer dan 1 miljard dollar. Lees in het rapport ‘Scale-up: the experience game’ welke succesfactoren de kans vergroten. De drie belangrijkste succesfactoren zijn:

  • Ervaren leiderschap
    In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn het de ervaren ondernemers die in de meeste gevallen aan het roer staan van de zogenaamde scale-ups. 
  • Ingericht op schaalbaarheid
    25% van de start-ups kiest voor een schaalbaar concept, dit in tegenstelling tot de scale-ups. Hier gebruikt 85% een schaalbaar businessmodel dat voor een bredere markt relevant is en geschikt is voor een internationale uitrol. 
  • Het juiste lanceringsmoment
    De tijd tussen de oprichting en de uiteindelijke marktintroductie is bij scale-ups bijna twee keer langer dan bij start-ups. Het lanceringsmoment van een scale-up valt vaak samen met een (technologische) trend.

Scale-up: the experience game

Download onderzoeksrapport

Kwantitatief data-analyse-onderzoek

Het onderzoek is geïnitieerd door Wim Scheper, innovation leader bij Deloitte en Menno van Dijk, co-founder en managing director van THNK (School of Creative Leadership). Waar Deloitte Fast Ventures zich richt op partnerships tussen grote ondernemingen en snelgroeiende start-ups, richt THNK zich op creatief leiderschap en innovatie. Voor het onderzoek bundelden zij hun kennis en kunde om op basis van een kwantitatief data-onderzoek te achterhalen welke factoren schuilen achter het succes van snelgroeiende start-ups.

Uit een database van bijna 400.000 start-ups uit 24 landen hebben Deloitte Fast Ventures en THNK de kenmerken van scale-ups geanalyseerd. Zij keken onder andere naar de financiële cijfers, leiderschapskenmerken en de verschillende businessmodellen en zochten naar patronen en overeenkomsten om erachter te komen wat de kans om een scale-up te worden vergroot.

De gebruikte databronnen
“De gebruikte data bestaat uit een grote hoeveelheid start-ups en informatie over hun founding-teams en omgevingsfactoren. De financiële data die we gebruikt hebben om groei te herleiden is afkomstig uit databronnen waar Deloitte toegang tot heeft. Dit zijn gespecialiseerde data-vendors in private-company-informatie”, licht Wim toe. “Deze dataset is verrijkt met informatie afkomstig uit bronnen zoals LinkedIn, CrunchBase en bedrijfswebsites. De data over technologische trends komt onder andere uit Google Trendanalyse en de data die de start-up-omgeving beschrijft uit publieke bronnen zoals Eurostat en Bls.gov”, vult Tim de Rooij, business analyst bij Deloitte, aan.

 

Start-ups krijgen prominente rol in economisch landschap

“Dat start-ups enorm belangrijk zijn voor banengroei, innovatie en waardecreatie, en daarmee economische ontwikkeling, was al bekend. Maar op dit moment zien we dat disruptieve technologieën steeds vaker geïntroduceerd worden door start-ups die binnen zeer korte tijd industrieën veranderen en de businessmodellen van gevestigde bedrijven doen schudden. Daarom is het voor corporates cruciaal om start-ups te begrijpen en marktbewegingen continu te monitoren”, vertelt Wim over de relevantie van het onderzoeksthema.

“Met die kennis kunnen gevestigde bedrijven hiervan leren: moet ik innovatieteams wellicht meer modelleren naar start-up-teams? Ook voor start-ups zelf en investeerders is deze kennis relevant: is het team compleet, moeten we nog schaven aan ons schaalmodel, is er een technologische trend waar we op aan kunnen haken? De kennis is ook waardevol voor beleidsmakers. Zij kunnen doelgerichter publieke gelden inzetten en helpen connecties te maken.”

"Start-ups doen businessmodellen van gevestigde bedrijven schudden.”

Deloitte Fast Ventures – Data Driven Venture Discovery

Over Deloitte Fast Ventures – Data Driven Venture Discovery

Voortdurend worden nieuwe technologieën geïntroduceerd door snelgroeiende start-ups. Het is cruciaal om continu op de hoogte te zijn van deze marktontwikkelingen in uw corebusiness. Deloitte Fast Ventures biedt hiervoor data-driven corporate-venturing-diensten, waarbij gebruikgemaakt wordt van hoge kwaliteit databronnen en geavanceerde zoekmachinetechnologie. Zo helpt Deloitte Fast Ventures bedrijven structureel met het in kaart brengen van innovatieve ecosystemen en het identificeren van investeringsmogelijkheden. Lees meer op: www.fastventures.nl.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek of Deloitte Fast Ventures? Neem dan contact op met Tim de Rooij +31 (0)88 288 77 70 of Wim Scheper via +31 (0)88 288 12 49.

Lees ook het persbericht ‘Succesvolle start-up wordt geleid door ervaren ondernemer’.

Vond u dit nuttig?