Deloitte winnaar Accountability Hack 2017

Opinie

Deloitte winnaar Accountability Hack 2017

Initiatief van Algemene Rekenkamer, Open State Foundation, Tweede Kamer, CBS en diverse ministeries

Op 9 juni 2017 kwam tijdens Accountability Hack het deelnemende Deloitte team ‘Delight’ als winnaar van de eerste prijs uit de bus. De Accountability Hack daagt developers, data-analisten en designers uit om met overheidsdata resultaten en effecten van overheidsmaatregelen op innovatieve wijze in kaart te brengen.

Mark Boersma , Lisa Kroes & Guido Diepen - 14 June 2017

Op 9 juni 2017 werd de tweede editie van de Accountability Hack georganiseerd door onder meer de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer. Deze eendaagse hackathon, met meer dan 150 deelnemers in 30 teams is een kans om applicaties te bouwen waarmee prestaties en uitgaven van de overheid beoordeeld kunnen worden.

Voorbereiding

Na een korte voorbereiding (de bedoeling is immers dat de applicatie tijdens de hackathon zelf wordt ontwikkeld) kwam het team ’s ochtends bij de tweede kamer aan met een duidelijk idee wat verder zou worden uitgewerkt. Het idee was om te kijken naar de uitgaven van gemeenten op drie thema’s: zorg, onderwijs en veiligheid. Door het bouwen van een applicatie zouden gemeenten de effectiviteit van hun uitgaven dan kunnen verhogen.

De duidelijke focus op het idee en teamwork gaf energie om in één dag iets goeds op te leveren. Tevoren was ook nagedacht over de organisatie: het werk was opgesplitst in ‘functioneel’ designen/ bouwen van de front-end webapplicatie en ‘technisch’ verzamelen, scrapen, mungen en modelleren van de data. Tenslotte zou Mark Boersma de volledige oplossing coördineren.

Stapsgewijze aanpak

De eerste stap was nadenken hoe de applicatie in praktijk zou moeten werken. De drie meest vergelijkbare gemeenten werden gezocht op basis van relevante karakteristieken voor elk thema. De uitgaven van deze gemeentes werden vervolgens vergeleken waarna de mogelijkheden om kosten te besparen en effectiviteit te verbeteren naar voren kwamen.

Na enkele gesprekken met onze industrie experts werden zo initiële modellen voor elk thema ontwikkeld. Voor de zorg werd bijvoorbeeld gekozen om gemeenten te vergelijken op een aantal variabelen zoals totale populatie, aantal 65+ inwoners, bevolkingsdichtheid, geleverde zorgkwaliteit en gemiddeld inkomen (lager opgeleide ouderen hebben gemiddeld meer zorg nodig).

Goed gebruik kon worden gemaakt van de onbewerkte IV3 data (Informatie voor derden) van het CBS en de CBS Wijk- en buurtkaart (een shapefile met veel demografische kenmerken per gemeente). De technische lead, Guido Diepen, pakte de uitdaging op om informatie van de zorgkaartnederland.nl website te scrapen. Deze informatie werd gebruikt om een kwaliteitsindicator te hebben om mee te kunnen vergelijken. Nelleke van der Steen koppelde en transformeerde snel verschillende datasets aan elkaar.
Lisa Kroes, de functionele lead en visualisatie-expert, ging voorspoedig aan de slag met het designen van de front-end met Niels Tammes. Pim Peeters vertaalde dit design vervolgens in een werkend prototype met zijn niet te evenaren D3 Javascript skills.

Teamwork

Het werk kwam fantastisch samen door het goede teamwork. Databronnen werden foutloos gecombineerd, de k-nearest-neighbour modellen werden op elk thema berekend en de resultaten werden gevisualiseerd in een bijzonder mooie, effectieve en volledig interactieve web-based applicatie. De druk stond op de ketel tot de deadline om 6 uur, zeker toen een steeds groter gedeelte van het team zich om Pim heen verzamelde om te kijken hoe de uiteindelijke applicatie er uit ging zien.

Pitch

In de anderhalve minuut pitch door Mark Boersma, waarbij de ‘Gemeente Deler’- applicatie door Niels werd gedemonstreerd bleek duidelijk dat vergelijkbare gemeenten nog veel van elkaar kunnen leren. Na het stellen van vele kritische vragen was de jury, bestaande uit Pieter Duisenberg (tweede kamer), Francine Giskes (collegelid van de Rekenkamer), Sicco van Sas (Open State Foundation) en tech-journalist Joost Schellevis (NOS) voldoende overtuigd om de eerste prijs van de Accountability Hackathon 2017 uit te reiken aan het Deloitte ‘Delight’ team met de ‘Gemeente Deler’ -applicatie.

“Wat een geweldig gevoel om na hard programmeren, veel energiedrank en fantastisch teamwork de eerste prijs binnen te slepen van de Accountability Hackathon 2017! Ik heb enorm veel zin om deze app te perfectioneren en landelijk uit te rollen!” – Pim Peeters

Gezien de positieve feedback op deze applicatie wordt momenteel onderzocht hoe deze op de markt kan worden gebracht.

Meer weten over Data analytics in de publieke sector?

Wilt u meer weten over Data analytics in de publieke sector? Neem dan contact op met Maurice Fransen via +31 6 20252449

Vond u dit nuttig?