Een Insight Driven Organisation heeft paarse mensen nodig

Blog

Een Insight Driven Organisation heeft paarse mensen nodig

Zij maken de verbinding tussen business en technologie

Insight Driven Organisations gebruiken in elk onderdeel van hun organisatie data om betere beslissingen te kunnen nemen. In de vorige drie blogs gingen we in op het voorwerk dat nodig is om een IDO te worden, in deze vierde en laatste editie gaan we dit in de praktijk brengen, met behulp van paarse mensen.

Stefan van Duin - 4 mei 2016

Werknemers met diepe inhoudelijke, technische kennis over data-analytics processen zijn natuurlijk erg belangrijk voor een Insight Driven Organisation. Maar zoals we in de vorige blogs hebben kunnen lezen, hangt het succes van een IDO sterk af van de verbinding die zij kunnen leggen met de praktijk.

Technische, analytische vaardigheden noemen we ‘rood’. Je kunt daarbij denken aan kennis van datastructuren, programmeren en wiskundige algoritmes. Maar verbinding leggen met de business betekent ook dat er communicatieve vaardigheden nodig zijn, het vermogen om het macroperspectief te zien, de business te begrijpen en een verhaal te vertellen. Deze vaardigheden noemen we ‘blauw’. Mensen die beide typen vaardigheden beheersen zijn ‘paars’ en precies dat zijn de mensen die je nodig hebt om een IDO te worden. Helaas zijn deze paarse mensen erg schaars.

Bij een van onze klanten met IDO-ambities zijn we daarom een Analytics Academy gestart, waarin we zowel rode als blauwe onderwerpen adresseren. De technische analisten leren er consultancyvaardigheden, en mensen uit de business leren er om met analytics te werken. Dat helpt om het gat dat er vaak ligt tussen de technologische mogelijkheden en de concrete vragen uit de business te overbruggen.

Becoming an Insight Driven Organisation

Experimenteren in het lab

Naast het hebben van de juiste mensen is het ook erg belangrijk om de processen rondom het creëren van inzichten goed vorm te geven. Met verschillende van onze klanten zijn we al behoorlijk ver in dit proces. Een wereldwijd opererende telecomorganisatie heeft bijvoorbeeld een sandbox-omgeving ingericht, waar we verschillende datasets tijdelijk bij elkaar kunnen zetten. Pakt zo’n project goed uit en levert het de gewenste relevante inzichten op, dan wordt het product geïmplementeerd in de IT-processen van de organisatie.

Bij een retailer werken we op een soortgelijke manier. Daar hebben we een analyticslab opgezet dat werkt volgens duidelijk omschreven processen omtrent evaluatie en realisatie. Daardoor blijven we niet hangen in proeftuinen, zijn we goed in staat om niet-succesvolle projecten af te kappen en kunnen we zorgen dat de resultaten ook echt in de business worden opgevolgd.

Vrijheid om te experimenteren is heel erg belangrijk voor een succesvol analyticsteam, maar het kan niet vrijblijvend. Over de veiligheid en bescherming van de data in zo’n sandbox zal een organisatie vooraf goed moeten nadenken. Daarom zijn een duidelijke organisatie en de daarbij behorende processen noodzakelijk.


Intuïtieve visualisaties

Het op een duidelijke en intuïtieve manier presenteren van de data aan de business is een vak apart. De analyse kan nog zo briljant zijn, als het niet begrepen wordt door de business, dan levert het uiteindelijk helemaal niets op. De kunst is dus om soms ingewikkelde technieken simpel uit te leggen en te vertalen naar ‘actionable insights’. Daarvoor kunnen visualisaties en storytelling-principes van grote waarde zijn.

Het succes van een Insight Driven Organisation is - zoals we in deze en de vorige blogs schetsten - grotendeels afhankelijk van het overbruggen van het gat dat er doorgaans gaapt tussen de analisten en de mensen uit de business. Wanneer deze groepen elkaar vinden en in elk analyticsproject vanaf het begin samenwerken, is het zeer aannemelijk dat de analyses het besluitvormingsproces daadwerkelijk gaan beïnvloeden en u dus een door inzichten gedreven organisatie bent geworden.


Lees ook de eerdere afleveringen van deze blogserie:

Blog 1: Laat u zich al leiden door inzichten uit data?

Blog 2: Een IDO worden is geen revolutie, maar een evolutie

Blog 3: Technologie en business vinden elkaar in een Insight Driven Organisation

Dit was de vierde en laatste blog over Insight Driven Organisations. Wilt u meer weten over hoe u een IDO kunt worden? Neem contact op met Stefan van Duin, +31882884754, svanduin@deloitte.nl

Did you find this useful?