Blog

Een Insight Driven Organisation worden is geen revolutie, maar een evolutie

Begin met het formuleren van een analyticsstrategie

Insight Driven Organisations (IDO's) gebruiken in elk onderdeel van hun organisatie data om betere beslissingen te kunnen nemen. In de vorige aflevering van deze blogserie legden we u uit wat een IDO zijn u kan opleveren. In deze blog gaan we in op de volgende stap: hoe zorgt u ervoor dat uw visie op analytics aansluit bij de doelstellingen van uw bedrijf?

Stefan van Duin & Emil Kwaaitaal - 29 maart 2016

Gefeliciteerd! U heeft besloten een IDO te worden. Zoals we in ons vorige blog uitlegden, is dat een verstandige keuze, want Insight Driven Organisations opereren efficiënter, blijven de concurrentie voor en kunnen beter innoveren. Maar hoe nu verder? 

Naar een analyticsstrategie

Het is in de eerste plaats belangrijk dat u een visie ontwikkelt op analytics en wat het voor uw organisatie zou kunnen betekenen. Het gaat daarbij niet alleen om de data en de technologie die u nodig heeft, maar ook om de juiste mensen en goed ingerichte processen die ervoor zorgen dat de antwoorden die voortkomen uit de analyticsoplossingen daadwerkelijk aansluiten bij de vragen die er in uw business leven.

Regelmatig helpen wij klanten met het ontwikkelen van een analyticsstrategie. Dat doen we in ons lab, Deloitte Greenhouse, waar we laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van analytics. In deze sessies nemen we bewust niet de huidige situatie van de klant als uitgangspunt, omdat de ervaring leert dat er dan sneller vanuit beperkingen wordt gedacht en dat dat de ambitie remt. We gaan dus echt out-of-the-box.

Bij de lab-sessie zijn zowel mensen met een IT-achtergrond als mensen uit de business aanwezig. Gezamenlijk kijken we naar ontwikkelingen in de buitenwereld, bijvoorbeeld in andere sectoren en vertalen deze dan naar relevante en realistische doelstellingen voor de organisatie. Aan het einde van zo’n dag lopen de deelnemers naar buiten met een gedeelde visie en ambitie op de rol die analytics binnen hun organisatie gaat spelen en op welke termijn en plaats dit geïmplementeerd gaat worden.
 

Waardecreatie

Onderdeel van de analyticsstrategie is een visie ontwikkelen op de manier waarop u waarde kunt creëren met uw IDO-schap. De bedrijfsstrategie en waardepropositie zijn hierbij leidend. Wie de goedkoopste wil zijn, zal bijvoorbeeld eerder de focus leggen op analytics in procesoptimalisatie. En voor wie de beste klantrelaties wil, zijn data over kenmerken, gedrag en behoeftes van klanten relevanter.

Maar met uw data kunt u ook compleet nieuwe dienstverlening en businessmodellen genereren. Denk bijvoorbeeld aan een telecombedrijf dat haar - uiteraard geanonimiseerde - locatiedata van klanten kan verkopen aan vastgoedontwikkelaars voor het bepalen van de optimale plaats voor een nieuw gebouw. Of aan het bedrijfje Glooko, dat een logboekapplicatie ontwikkelde voor diabetespatienten en op die data nu predictive analytics toepast waar zorginstellingen weer profijt van kunnen hebben, zoals in deze blog verder wordt toegelicht.
 

Een IDO organiseren

Een IDO worden vraagt iets van uw organisatie. Iemand moet de verantwoordelijkheid krijgen en het overzicht houden, zodat er niet allerlei losse projecten ontstaan. Dat moet iemand zijn die in of dichtbij bestuursniveau opereert. In het buitenland zien we bij de grote bedrijven al steeds vaker een Chief Data Officer of een Chief Analytics Officer, maar Nederland is op dat gebied nog behoudend.

Ook de teams zullen in IDO’s een iets andere invulling moeten krijgen. Zogenoemde paarse mensen zijn hiervoor belangrijk: mensen met zowel verstand van de businesskant als van de technologische kant van analytics. Hier gaan we in de vierde blog van deze serie verder op in.
 

Een actieplan maken

Een IDO worden is geen revolutie, maar een evolutie. U hoeft niet in een keer torenhoge analyticsambities te hebben voor elk proces in uw organisatie. U kunt differentiëren in uw ambitieniveau, door bijvoorbeeld analytics in HR de hoogste prioriteit te geven, als uw mensen strategisch het belangrijkst zijn. Denk hierbij aan toepassingen voor het minimaliseren van ongevallen op de werkvloer of het optimaal plannen van het personeelsbestand.

Wanneer wij met een bedrijf in onze Greenhouse om de tafel gaan, gaan de mensen niet alleen met een gedeelde visie, maar ook met concreet stappenplan naar buiten. Wat doet u over een maand? En wat wilt u over drie maanden gerealiseerd hebben? En wat is de stip op de horizon? Door die grote visie op te delen in kleine hapklare blokken en niet meteen in elke tak van de organisatie het allerhoogste analyticsambitieniveau te verwachten, vergroot u de kans aanzienlijk dat u ook daadwerkelijk een IDO wordt.

In de volgende blog gaan we hiermee verder: hoe brengt u uw zorgvuldig geformuleerde visie op analytics en de rol die het in uw organisatie zou moeten spelen in de praktijk? 

Lees ook de laatste log van deze serie: Een Insight Driven Organisation heeft paarse mensen nodig

Did you find this useful?