Krachtige analyticsoplossingen vragen om stevig fundament

Opinie

Krachtige analyticsoplossingen vragen om stevig fundament

Hoe is het gesteld met de governance van uw oplossingen?

Om analyticsoplossingen te laten bloeien, moet niet alleen de oplossing goed werken, maar dient ook de governance goed ingeregeld te zijn. Strategie, processen, data, technologie en mensen bepalen het succes van een organisaties die door feitelijke inzichten gedreven wil worden.

Ingrid Lanting& Christian van Esch - 28 maart 2017

Misschien herkent u zich wel in een van de volgende casussen. Arnold werkt als manager voor een organisatie in de private sector en heeft onlangs een voorspellingsmodel laten ontwikkelen waarmee de directie keuzes kan maken over het aanboren van nieuwe marktsegmenten. Hoewel Arnold tevreden is over het model, realiseert hij zich dat het nog een hele uitdaging wordt om de oplossing goed te laten landen. Tot nog toe werden veel beslissingen genomen op basis van gevoel. Ook is het nog niet duidelijk wie de oplossing gaat beheren. Heeft de organisatie daarvoor wel de juiste competenties in huis?

Chantal is hoofd Beleid en Strategie bij een overheidsorgaan waar gebruik wordt gemaakt van diverse dashboards. Hoewel… ‘wordt’? Het gebruik van de dashboards zwakt de laatste tijd namelijk af. En dat terwijl de instantie juist meer beslissingen op basis van feiten wil nemen. Uit gesprekken met diverse medewerkers blijkt dat de dashboards niet aan de wensen van de gebruikers voldoen: het openen van de dashboards duurt erg lang en bovendien zijn de gegevens niet up-to-date en in sommige gevallen zelfs onjuist.

Presentatie Governance voor Analytics

Aanvragen

Gezonde wortels

We nemen het beeld van een boom. Voor goede vruchten heb je een goede boom nodig. Een cruciaal onderdeel van de boom is niet direct zichtbaar, maar bevindt zich onder de grond: als er iets mis is met de wortels, dan heeft dat gevolgen voor de boom en zijn vruchten.

De verhouding tussen vruchten en wortels komt overeen met de verhouding tussen analyticsinzichten en governance. Analyticsoplossingen kunnen niet succesvol zijn als ondergronds niet aan bepaalde randvoorwaarden voldaan wordt.

In lijn met ons IDO-model voor Insight Driven Organizations onderscheiden we 5 hoofdwortels die bepalen hoe goed analyticsoplossingen werken: strategie, processen, data, technologie en mensen.

Governance voor analytics

Strategie en processen

Bij het vaststellen van de organisatiestrategie is het nodig om expliciet aandacht te besteden aan analyticsoplossingen: welke rol kunnen zij spelen bij het behalen van onze doelstellingen? Het antwoord op deze vraag moet vervolgens periodiek herijkt worden. Daarmee wordt het bestaansrecht van de analyticsoplossingen continu gelegitimeerd en worden de eisen waaraan ze moeten voldoen steeds opnieuw bepaald.

Voor het goed functioneren van analyticsoplossingen is het eveneens noodzakelijk dat alle processen goed ingeregeld zijn. De ICT-omgeving moet stabiel en up-to-date zijn, dat geldt ook voor de processen die betrekking hebben op het beheer en de (door)ontwikkeling van de oplossing – denk aan het regelmatig verversen van de data en het ontwikkelen van nieuwe modules – en uiteraard is ook het gebruiksproces van groot belang. Hiermee krijgen eindgebruikers toegang tot de oplossingen, weten ze hoe deze werken en krijgen ze ondersteuning waar nodig.

Data, technologie en mensen

Als de input van een analyticsoplossing niet juist is, dan is de output dat ook niet. Daarom is het belangrijk om master- en metadatamanagement op een goede manier in te regelen. Dit betekent concreet dat de business maatregelen neemt om de hele keten – van bron tot gebruiker – te bewaken.

Technisch onderhoud is essentieel voor een analyticsoplossing. Technologische ontwikkelingen maken nieuwe toepassingen mogelijk en daarnaast kan monitoring van het gebruik van de oplossing leiden tot aanpassing ervan.

Het gebruik van analyticsoplossingen vraagt om een andere manier van werken. Het is nuttig om in een vroeg stadium in kaart te brengen welke profielen er in de organisatie aanwezig zijn en of eerder genoemde processen daarmee geborgd kunnen worden. Mensen moeten worden opgeleid en groeien in hun rol.

Goede vruchten

Wellicht dat u zich in een van de eerder geschetste casussen herkende, of misschien ervaart u andere problemen met de analyticsoplossingen waar u zoveel van verwachtte. Ons advies is om dan eens goed onder de grond te kijken en te onderzoeken hoe het gesteld is met de governance van de oplossing. De beste graadmeter om te bepalen of de huidige governance volstaat, is de mate waarin analyticsoplossingen voorzien in hun behoefte: zijn de vruchten wel of niet goed? Aan de vruchten kent men de boom.

Meer weten?

Op www.deloitte.nl/IDO leest u alles over de bouwstenen die nodig zijn om uw organisatie optimaal te ondersteunen met inzichten uit data. Vragen? Neem contact op met Ingrid Lanting of Christian van Esch.

Vond u dit nuttig?