Ruimtewinst in de stad door smart mobility

Article

Ruimtewinst in de stad door smart mobility

Bijna 40% minder parkeerplaatsen in 2040

In Nederland hebben we te maken met circa 8 miljoen auto’s die gemiddeld 23 uur per dag stil staan. Daarvoor zijn ruim 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar, die veel kostbare stedelijke ruimte innemen. Door smart mobility zouden we in 2040 40% minder parkeerplaatsen nodig kunnen hebben. Hierdoor komt ruimte vrij die gebruikt kan worden voor woningbouw (circa 45.000 nieuwbouw woningen) en vergroening van de openbare ruimte (circa 12 miljoen nieuwe bomen). Dit blijkt uit data-analyse van Deloitte naar de impact van deel- en zelfrijdende auto’s op de ruimtelijke ordening in 2040.

Smart mobility

De opkomst van smart mobility heeft niet alleen impact op vervoer maar ook op de inrichting van onze steden. Deloitte heeft in het kader van State of the State onderzoek gedaan naar de opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s en hoeveel ruimte vrijkomt door de lagere parkeerbehoefte die volgt uit deze vervoersconcepten. Op basis van data-analyse op landelijk en lokaal niveau is onderzocht hoeveel nieuwbouwwoningen en hoeveel hectare openbaar groen op de vrijkomende vierkante meters parkeerruimte zouden passen.

Autodeel-concepten zijn de start-up fase ondertussen ruim ontstegen. GreenWheels en ConnectCar zijn bekende verschijningen in het Nederlandse straatbeeld. Ook ritdeelconcepten, variërend van het traditionele carpooling tot betaalde diensten als Blablacar en UberPool, zijn in opkomst. De dynamiek is groot en de trend is duidelijk. Minder eigen autobezit, meer autodelen. Ondertussen volgen ook de technologische ontwikkelingen richting volledig zelfrijdende auto’s zich snel op. Was een zelfrijdende auto tien jaar terug voor veel mensen nog verre toekomstmuziek, nu zijn adaptive cruise control en automatisch inparkeren bijna gemeengoed. De compleet zelfrijdende auto is daarmee nog geen realiteit, maar komt wel dichterbij.  

Ruimtewinst in de stad door smart mobility

Minder behoefte aan parkeerplaatsen

Uit de analyse van Deloitte blijkt dat de groei van smart mobility de parkeerbehoefte in Nederlandse steden aanzienlijk kan reduceren. Gedeelde auto’s kunnen efficiënter gebruikt worden, waardoor minder auto’s nodig zijn om in dezelfde mobiliteitsbehoefte te voorzien. Meer gebruik van deelauto’s leidt op die manier tot een lagere parkeerbehoefte. Op de langere termijn zal de introductie van zelfrijdende auto’s deelautosystemen efficiënter maken waardoor de parkeerbehoefte verder verlaagd kan worden.

Een ander gevolg van de komst van zelfrijdende auto’s is dat de locatie van parkeercapaciteit minder relevant wordt. Op dit moment hebben we in Nederland ruim 14 miljoen parkeerplaatsen. De verwachting is dat een deel van deze parkeerplaatsen overbodig wordt door de opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s. Dat effect is natuurlijk niet gelijkmatig verdeeld, het verschilt per locatie en per type parkeerplaats.  

Ruimtewinst voor nieuwbouwwoningen en openbare ruimte

Deloitte heeft een data-analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat het aantal benodigde parkeerplaatsen in het basis-scenario kan dalen van circa 14 miljoen nu, naar circa 9 miljoen in 2040. Dit betekent een daling van bijna 40%. De vrijgekomen parkeerruimte biedt tot 2040 plaats voor 45.000 nieuwbouw woningen. En daarnaast voor 7.000 hectare vergroening van de openbare ruimte, wat overeen komt met circa 11,7 miljoen bomen.

De impact van smart mobility en de ruimtewinst die het oplevert, is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld. Uit de analyse blijken grote regionale verschillen. De kaarten hieronder tonen de geografische verdeling op COROP-niveau voor zowel het aantal nieuwbouwwoningen dat gerealiseerd kan worden op de vrijvallende parkeerruimte, als de openbare ruimte die vergroend kan worden.
 

Potentie aantal nieuwbouwwoningen en oppervlakte groen in 2040

Ruimtelijke verdeling aantal nieuwbouwwoningen en hectare openbare ruimte dat (cumulatief) tot 2040 gerealiseerd kan worden op parkeerruimte die vrijvalt door smart mobility.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

De conclusie is duidelijk: smart mobility kan leiden tot een lagere parkeerbehoefte en daardoor ruimte vrijmaken voor andere functies. Deze conclusie is in de eerste plaats relevant voor gemeenten, ontwikkelaars en vastgoedbeleggers. Smart mobility is echter een trend met een bredere impact dan gebiedsontwikkeling alleen en dient ook binnen de bredere context van smart cities gezien te worden. Van vervoersbedrijven tot verzekeraars, van provincies tot parkeerexploitanten. De vraag daarbij is of alle betrokken partijen zicht hebben op wat smart mobility betekent voor hun organisaties en verdienmodellen? Vraagstukken waar Deloitte graag met partijen over in gesprek komt. De resultaten van de data-analyse bieden daarbij waardevolle inzichten.

Future of Mobility interactief magazine

De 'Future of Mobility' heeft impact op ons allemaal. Ontdek hoe het snelgroeiende mobiliteits-ecosysteem uw business zal raken. Download het interactieve Future of Mobility magazine waarin alle inzichten zijn gebundeld. Of lees meer op www.deloitte.nl/futureofmobility

Meer weten over smart mobility?

Wilt u meer weten over smart mobility en het onderzoek naar ruimtewinst door de opkomst van smart mobility? Neem dan contact op met Siddharth Khandekar via +31 (0)88 288 3567 of skhandekar@deloitte.nl.

Did you find this useful?