State of the State: een actuele data-analyse van ons land

Article

State of the State 2018

Van open data naar bruikbare inzichten voor maatschappelijke issues

State of the State is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien rondom belangrijke maatschappelijke thema’s. Ook dit jaar hebben wij hiervoor (openbare) data in onderlinge samenhang geanalyseerd, met verrassende inzichten tot gevolg.

2040: bijna 40% minder parkeerplaatsen door deel- en zelfrijdende auto’s

In Nederland hebben we rond de 8 miljoen auto’s die gemiddeld 23 uur per dag stil staan. Daarvoor zijn ruim 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar, die veel kostbare stedelijke ruimte innemen. Door smart mobilityhebben we in 2040 40% minder parkeerplaatsen nodig. De ruimte die vrijkomt kan gebruikt worden voor 45.000 nieuwbouwwoningen en voor vergroening van de openbare ruimte (12 miljoen nieuwe bomen). Dit blijkt uit een data-analyse naar de impact van deel- en zelfrijdende auto’s op de ruimtelijke ordening in 2040. 

Lees meer over de future of mobility of neem contact op met Frank ten Have.

Cybercriminaliteit kost Nederlandse organisaties 10 miljard euro per jaar

50% van de vraag naar elektriciteit kan worden opgewekt door zonnepanelen

Als alle geschikte daken in Nederland worden bedekt met zonnepanelen, dan kan een hoeveelheid energie gelijk aan 50% van de huidige elektriciteitsbehoefte worden opgewekt. Op dit moment voorzien zonnepanelen in slechts 2% van de totale vraag naar elektriciteit. Dit blijkt uit een data-analyse van openbare data naar de potentie van zonnepanelen.

Lees meer over de potentie van zonnepanelen of neem contact op met Sjors Broersen.

286.000 studenten volgen een studie die opleidt tot werk dat potentieel verdwijnt

Cybercriminaliteit kost Nederlands MKB jaarlijks een miljard

Het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor het midden- en kleinbedrijf wordt geschat op 1 miljard euro op jaarbasis. Voor de gehele Nederlandse economie ligt dit bedrag op 10 miljard euro of 1,3% van het BBP. Deloitte heeft voor de tweede keer cyberrisico’s in Nederland gedetailleerd en gekwantificeerd in beeld gebracht op basis van data-analyse.

Lees meer over het potentieel waardeverlies door cybercriminaliteit of neem contact op met Vincent Lukkien.

286.000 studenten volgen een studie die opleidt tot werk dat potentieel verdwijnt

Slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen is in balans

Bij slechts 3% van de woningen in de sociale huursector is de marktwaarde van de woning, de huurprijs en het inkomen van de huurders in balans. In alle andere gevallen is sprake van onevenwichtigheden. Dat blijkt uit Deloitte’s landelijke analyse van de balans tussen huren, marktwaarde en inkomen bij sociale huurwoningen.

Lees meer over de sociale woningvoorraad of neem contact op met Frank ten Have.

Verminderen eenzaamheid loont

Een financieel en operationeel sectorbeeld voor cure en care

In de afgelopen jaren was de financiële druk op ziekenhuizen groot. Het hoofdlijnenakkoord zorgde voor een rem op de omzetgroei, terwijl de druk op de kostenontwikkeling hoog bleef door toenemende kwaliteits- en verantwoordingseisen. Een data-analyse van de jaarrekeningen 2016 laat een sector zien die desondanks door positieve resultaten in de afgelopen jaren steeds weerbaarder is geworden.

Lees meer over de zorgbenchmark of neem contact op met Mathieu van Bergen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over State of the state en/of data analytics? Neem dan contact op met Pouya Zarbanoui.

Vond u dit nuttig?