Blog

Technologie en business vinden elkaar in een Insight Driven Organisation

Vraag en aanbod sluiten naadloos op elkaar aan

Insight Driven Organisations gebruiken in elk onderdeel van hun organisatie data om betere beslissingen te kunnen nemen. In deze blogserie gingen we al in op wat het zijn van een IDO u kan opleveren en hoe u zich een visie vormt op dit onderwerp. In deze editie: hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod van analytics op elkaar aansluiten?

Stefan van Duin & Jorg Schalekamp - 19 april 2016

Voor een Insight Driven Organization is het kunnen produceren van inzichten uit in- en externe data van groot belang. Maar minstens zo belangrijk is de vraagzijde: die vragen beantwoorden die er in de business leven.

Analyticsprojecten falen namelijk soms doordat de business niets met de geleverde inzichten doet of kan. Daarom is het zaak om met behulp van data-analyse vragen te beantwoorden die leven in de dagelijkse praktijk van het bedrijf. Dit lijkt misschien basaal, maar toch zien wij hier in de dagelijkse praktijk geregeld een mismatch tussen.

Door bijvoorbeeld elke vraag te linken aan de strategische doelstellingen binnen de organisatie, krijgt de business relevante inzichten die direct kunnen helpen bij het maken van betere beslissingen. Daarbij is het belangrijk om ook succescriteria te definiëren: wanneer ben je tevreden met het antwoord dat een analyse oplevert?

‘Hoe verhouden onze prijzen zich ten opzichte van de concurrent en wat is ons optimale prijspeil’, kan voor de verkooporganisatie bijvoorbeeld een zeer relevante vraag zijn. En de recruitmentafdeling kan zijn selectieprocedure aanscherpen met het antwoord op de vraag: ‘welke medewerkersprofielen hebben bij ons de grootste kans op succes?’ Maar zeker zo belangrijk is het benoemen van de acties die gaan volgen op de analyse. Wie gaat ervoor zorgen dat de geïdentificeerde potentie ook daadwerkelijk verzilverd wordt? Wat zijn dan de succescriteria? Dit gaat in de praktijk vaak mis, wat er soms in resulteert dat de meest prachtige analyses niet tot verandering leiden.
 

Sandbox

Snel kunnen handelen is een andere vereiste om de business aangesloten en geïnteresseerd te houden. Het daarom verstandig zijn om een zogenoemde sandbox in te richten, een aparte IT-omgeving waar data scientists snel grote datasets kunnen verwerken en de ruimte krijgen om te experimenteren met allerlei verschillende toepassingen.

Het grote voordeel van zo’n sandbox is dat er in de bestaande IT-omgeving geen aanpassingen gedaan hoeven worden en er snel gehandeld kan worden. Als de business op een eenvoudige manier toegang krijgt tot de resultaten en begrijpt hoe deze tot stand zijn gekomen, zullen zij de inzichten ook daadwerkelijk kunnen en willen gaan gebruiken.
 

Naar een innovatieve bedrijfscultuur

In een IDO is een innovatieve bedrijfscultuur erg belangrijk. Voorwaarden hiervoor zijn onder meer: werknemers de vrijheid geven om risico’s te nemen en ze zelfstandig aan een eigen gekozen project te laten werken. Daarnaast kan het duiden van zowel geslaagde als mislukte projecten bijdragen aan continue verbetering.

Zo’n cultuur is er niet van de ene op de andere dag. Los van technologische hordes die overwonnen moeten worden, moet namelijk ook de mindset van werknemers veranderen. Mensen die jarenlang hebben gehandeld op basis van hun onderbuikgevoel en diepe inhoudelijke kennis, zijn misschien moeilijk te overtuigen van de toegevoegde waarde van inzichten op basis van data. Uw organisatie zal dus moeten transformeren, in deze blog gaan we dieper in op zo’n verandertraject.
 

Betrouwbare data

Datakwaliteit is voor elk analyticsproject een aandachtspunt. Garbage in, garbage out, een principe uit de informatica, geldt ook voor analytics, maar het is niet voor alle inzichten nodig dat de data honderd procent accuraat is. Soms is het mogelijk om met onvolledige of niet volledig correcte datasets zeer waardevolle inzichten te creëren.

Vraag en aanbod op elkaar laten aansluiten, de mindset veranderen en vertrouwen krijgen in de analyses die er uit de data voortkomen: nu alle neuzen dezelfde kant opstaan, is het tijd om de Insight Driven Organization in de praktijk te gaan brengen. Daarover gaan we het in het vierde en laatste blog in deze serie hebben.

 

Lees ook de eerdere afleveringen van deze blogserie:

Blog 1: Laat u zich al leiden door inzichten uit data?

Blog 2: Een IDO worden is geen revolutie, maar een evolutie

Did you find this useful?