Hoe The Edge een 'digital first' gebouw is

Opinie

Hoe The Edge een 'digital first' gebouw is

20 world’s firsts, duizenden sensoren en volop ruimte voor ontmoeting en samenwerking

Licht via ethernet, fitnessapparatuur die energie opwekt, koffie-automaten die je voorkeur onthouden en ga zo maar door: The Edge, ons nieuwe kantoorgebouw aan de Zuidas zit bomvol innovaties en wordt niet voor niets ‘a computer with a roof’ genoemd.

Op 8 december 2015 besteedde het NOS Journaal 20:00u aandacht aan The Edge in het kader van de klimaattop in Parijs die op dat moment gehouden werd. Gebouwen gebruiken namelijk ongeveer veertig procent van alle energie in de wereld. The Edge werd aangeduid als "laboratorium voor kantoren in Nederland". Bekijk het item hier terug

Opening The Edge 28 & 29 Mei 2015

Bekijk de video's van de openingsweek. Op 28 mei vond een Executive Edge sessie plaats en op 29 mei volgde de officiële opening (met drone).

De ontwikkeling van het gebouw, waarvoor de eerste plannen in 2006 werden besproken en dat vrijdag officieel werd geopend, is een unieke samenwerking tussen ontwikkelaar OVG, de leveranciers van alle technologie en innovaties en eindgebruikers Deloitte en AKD.

Doordat we als eindgebruiker zo nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van The Edge, stonden we aan de wieg van de vele innovaties in het pand. Hierdoor is The Edge voor ons meer geworden dan een gebouw dat alleen onderdak verleent.
 

Kennismaking & kennisdeling

Kennismaking, kennisdeling en ontmoeting waren al op de tekentafel de uitgangspunten van het nieuwe kantoorgebouw. Architect Ron Bakker, van PLP Architecture, bracht dat tot uiting in een groot en hoog atrium, waaromheen de kantoren in een U-vorm liggen.

En dat werkt: de kans dat je elkaar in een ouderwets cellenkantoor tegenkomt is slechts 3 procent, zo blijkt uit onderzoek, maar in The Edge is die kans veel groter, zo merken we nu al. Van de grote open ruimtes wordt volop gebruik gemaakt. En ondanks dat niemand een vaste werkplek heeft, is het straks toch mogelijk collega’s die je even wil spreken snel te vinden: via een app op je telefoon.
 

Data analytics

Het gebouw is uitgerust met duizenden sensoren die heel veel data verzamelen, bijvoorbeeld middels het connected kantoorverlichtingssysteem van Philips. Door op deze data analyses toe te passen, kunnen we het gebouw langzaam maar zeker steeds efficiënter beheren, zodat het nog duurzamer en gebruiksvriendelijker wordt. We kunnen mensen bijvoorbeeld straks op basis van hun klimaatvoorkeuren adviseren naar een bepaalde afdeling te gaan, of misschien op een bepaalde dag een verdieping dichthouden als de data ons voorspellen dat er dan maar weinig mensen op kantoor zullen zijn.
 

Privacy waarborgen

Bij het slim gebruiken van de data, moet uiteraard de privacy van werknemers goed worden gewaarborgd. De ondernemingsraad en de privacy officer definiëren hiervoor de kaders, maar de werknemers hebben zelf het laatste woord over wat er met hun gegevens gebeurt: zonder hun toestemming, gebeurt er niets met hun data. Zij kunnen zelf aangeven of zij willen dat het koffie-apparaat hun voorkeuren onthoudt, of dat ze liever anoniem hun koffie halen. En in de app van het gebouw kunnen ze zelf aangeven of ze door collega’s gevonden willen kunnen worden, of niet.

Het aantal mensen dat toegang heeft tot de data is beperkt en er wordt niet op persoonsniveau gerapporteerd: het is bijvoorbeeld logischerwijs niet zo dat een leidinggevende straks kan zien hoe laat iemand binnenkomt en weer vertrekt en hoeveel tijd iemand is ingelogd in het systeem.

Daarnaast wordt de veiligheid van de data continu gecontroleerd met behulp van zogenoemde PEN-testen, waarmee onze eigen hackers proberen in te breken in het systeem om eventuele lacunes in het systeem te detecteren.
 

‘Digital first’

Het nieuwe kantoorgebouw van Deloitte - The Edge - is illustratief voor het ‘digital first’ principe. Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën verandert onze wereld fundamenteel. Geen bedrijf of organisatie kan om de gevolgen van de verregaande digitalisering en de permanente stroom van data heen. Die zorgen ervoor dat er voortdurend naar nieuwe business- en verdienmodellen moet worden gezocht. Onze collega’s helpen u graag bij de vraag hoe u uw bedrijf naar een digitaal en inzicht gedreven organisatie leidt.

"Geen bedrijf of organisatie kan om de gevolgen van de verregaande digitalisering en de permanente stroom van data heen."

Digitally Driven

Hoe maakt u van uw organisatie een digitaal gedreven organisatie? Deze vraag stond centraal tijdens de officiële opening van The Edge op 28 en 29 mei 2015. Dit nieuwe kantoor van Deloitte aan de Amsterdamse Zuidas ook wel ‘computer met dak’ genoemd en is illustratief voor het ‘digital first’-principe. Lees meer over Digitally Driven.

Vond u dit nuttig?