Verminderen eenzaamheid loont

Analysis

Verminderen eenzaamheid loont

Resultaten State of the State, thema zorg

Wanneer eenzaamheid wordt teruggebracht, dalen de daaraan gerelateerde zorgkosten. Dit verband dat al langer werd vermoed, heeft Deloitte nu aangetoond met behulp van data-analyse.

Did you find this useful?