Welke start-up gaat uw business ingrijpend veranderen?

Opinie

Welke start-up gaat uw business ingrijpend veranderen?

Over data driven corporate venturing

Bedrijven besteden in toenemende mate aandacht aan corporate venturing. Onderdeel hiervan is het identificeren van relevante start-ups. Van klanten krijgen wij dan ook steeds vaker de vraag hoe zij op een structurele manier in de gaten kunnen houden welke start-ups mogelijk interessant zijn of kunnen worden of mogelijk een bedreiging kunnen gaan vormen voor hun business. Een objectief antwoord vinden we in data.

Gideon Mogendorff & Daan Witteveen - 2 november 2015

Data driven corporate venturing is in deze snel veranderende wereld cruciaal. Het tempo waarmee nieuwe bedrijven op de markt komen en nieuwe technologieën of businessmodellen introduceren is nog nooit zo hoog geweest en zal naar verwachting alleen maar toenemen. Anno 2015 is het dus een must om ecosystemen en activiteiten van individuele bedrijven continu te monitoren. Wij zien het in onze dagelijkse praktijk: bedrijven die dat op een structurele, data gedreven manier doen, hebben meer succes bij het doen van overnames en het aangaan van partnerships.

Deze bedrijven laten zich dus niet alleen leiden door een toevallige ontmoeting op een netwerkborrel, maar houden wereldwijd continu relevante informatie omtrent start-ups in de gaten op basis van verschillende databronnen; ook een bedrijf in India of Zuid-Amerika kan immers zomaar een gamechanger zijn op de markt waarop een bedrijf opereert.
 

Data driven corporate venturing in de praktijk

In de data engine van Deloitte Innovation hebben we veel verschillende datasets rondom niet alleen start-ups, maar vooral ook scale-ups bijeengebracht en verrijkt. Op basis van zaken als strategie, veranderende klantbehoeften, bestaande assets en strategische doelstellingen richten we voor onze klanten gepersonaliseerde dashboards in waarop continu zeer relevante nieuwe bedrijven worden getoond.

Daarna bepalen we samen met de klant of het opportuun is om te kiezen voor een partnership, joint venture, of overname. Vervolgens kunnen wij helpen bij het implementeren en borgen van succes van deze keuze.
 

Succesfactoren van scale-ups

Ondersteunend aan de keuze om wel of niet tot actie over te gaan, gebruiken wij naast traditionele strategische en financiële analyse ook statistische analyse technieken. Een onderzoek dat wij samen met leiderschapsopleiding THNK deden, helpt hierbij: wij onderzochten de succesfactoren van scale-ups, dit zijn start-ups die binnen vijf jaar een omzet van minimaal 10 miljoen dollar behalen.

Met een onderzoeksteam analyseerden wij 400 duizend bedrijven die sinds 2005 zijn opgericht en prikten al snel de eerste mythe door: een zolderkamer, een laptop en een schoolverlatende tiener, blijkt niet de ideale formule voor een succesvolle start-up. Helaas blijkt zo’n formule ook niet te bestaan; soms moet je gewoon ook een beetje geluk hebben. Wel vonden we enkele interessante gedeelde eigenschappen van scale-ups.

Start-ups die doorgroeien naar scale-ups, of zelfs unicorns - met een (in veel gevallen papieren) waardering van 1 miljard dollar of meer - zijn typisch opgezet door teams met rijke ervaring en niet door individuele schoolverlaters of studenten. De leiders van de scale-ups hebben vaak al ruime ervaring in het bedrijfsleven of met het opzetten van bedrijven.

Een andere succesfactor is schaalbaarheid: 85 procent van de scale-ups hanteert een businessmodel dat voor een bredere markt en internationale uitrol geschikt is, terwijl maar een kwart van de start-ups die niet verder doorgroeien hiervoor kiest. Ook ligt het lanceringsmoment bij scale-ups vaak later: die nemen dus langer de tijd om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren om snel te kunnen groeien en de doorgroei naar scale-up ook aan te kunnen.

Zowel het scale-up-onderzoek als de data uit onze data engine kunnen bedrijven helpen bij het beter vormgeven van hun corporate venturing activiteiten, om zo objectievere beslissingen te kunnen nemen. Niet alleen bij hun zoektocht naar samenwerking met start-ups en scale-ups, maar ook bij het creëren van hun eigen innovatieteams en hoe deze te werk gaan.

Zo werkt het Corporate Venturing Advisory team nu bijvoorbeeld aan een internationale target search voor een wereldwijde speler in de telecom industry. Op basis van een gestructureerde data search en met het inzetten van Deloitte industrie-experts uit ons internationale netwerk assisteren wij deze klant bij het concretiseren van een strategische rationale en search profiel, het identificeren van targets, deal-structuring en executie.

Scale-up: the experience game

Deloitte Fast Ventures – Data Driven Venture Discovery

Vond u dit nuttig?