Werkgevers op zoek naar werknemers met 21st century skills

Opinie

Werkgevers op zoek naar werknemers met 21st century skills

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt urgenter dan ooit

Honderdduizenden studenten volgen een studie die opleidt tot werk dat potentieel verdwijnt, zo bleek deze zomer. Er moet dus iets veranderen. Maar wat? Nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is alvast een stap in de goede richting, zo laten enkele scholen zien.

Harm Erbé & Daniel Charite - 7 maart 2017

Hoe laten we onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten? Bepaald nieuw is de vraag niet, maar het antwoord erop vinden is urgenter dan ooit. 286.000 studenten volgen nu namelijk een studie die opleidt tot werk dat potentieel verdwijnt, zo concludeerden wij deze zomer in het kader van ons onderzoeksprogramma State of the State. De uitgebreide data-analyse laat zien dat vooral MBO-studenten hiervan de dupe zullen zijn.

Arbeidsmarkt en maatschappij veranderen vele malen sneller dan het onderwijs dat doet. Er moet dus iets veranderen. Gemeenten voelen deze urgentie inmiddels ook, omdat zij op termijn worden geconfronteerd met de gevolgen van de gebrekkige aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt: een toename van werkeloosheid en de bijbehorende hoge kosten.

21st century skills

Buzz-term bij het nadenken over de verandering van het onderwijs is 21st century skills: mensen trainen in vaardigheden die aansluiten bij deze tijd. En dan hebben we het niet alleen over digitale vaardigheden, maar ook over creativiteit, ondernemerschap en het projectmatig en in teams kunnen (samen)werken.

Werkgevers staan te springen om medewerkers met dit soort vaardigheden, en dus ontstaat er concurrentie voor en in het reguliere onderwijs. In de Verenigde Staten zijn coding bootcamps bijvoorbeeld mateloos populair. In plaats van een traditioneel informaticadiploma te halen, dompelen mensen zich twaalf weken lang, elf uur per dag, zes dagen per week onder in de nieuwste digitale technieken om zo interessanter te worden voor bedrijven. Ook bij Deloitte Digital nemen we steeds vaker software-engineers aan die een bootcamp hebben gevolgd.

Vaardigheden die echt nodig zijn

Ook zijn er enkele reguliere onderwijsinstellingen die proberen mee te gaan in de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo wordt er op het Friesland College gewerkt met zogenoemde praktijkroutes, waarbij er veel lessen niet meer op school worden gegeven, maar bij bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt. Leerlingen lopen daar mee met ervaren professionals en leren dus on-the-job, die vaardigheden die écht nodig zijn voor hun vak.

Op de hogeschool Windesheim Flevoland introduceerden ze onlangs de Associate Degree. Dat is een tweejarige vervolgopleiding voor mbo-studenten. De werkvorm die in deze opleiding wordt toegepast is sterk gebaseerd op een beroepscontext en kent intensieve begeleiding van studenten. Mbo, hbo en het bedrijfsleven werken voor deze opleiding nauw met elkaar samen, iets dat wordt toegejuicht door Minister Bussemaker.

Vakken zonder specifieke opleiding

Dat snappen wij maar al te goed. Ook wij denken dat sectoroverstijgende samenwerking dé manier is om een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand te brengen. Zelf zijn we betrokken bij het opzetten van de Rotterdamse Ambachtsschool, als onderdeel van Werkplaats Rotterdam-Zuid, een project waarin bedrijven en werkzoekenden met elkaar worden verbonden.

In dat project zagen we dat er voor bepaalde vakken geen specifieke opleidingen zijn. Denk aan asbestsanering of desembakker. Het idee van de Rotterdamse Ambachtsschool is dat daar leerlingen terecht kunnen die in het gewone schoolsysteem niet aarden. Zij worden vervolgens opgeleid voor zo’n specifiek vak, op basis van een meester-gezelrelatie.

Nadenken over onderwijsstructuren die minder gestoeld zijn op one-size-fits-all en een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is urgenter dan ooit, zo realiseren gelukkig steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen zich. En als zij het bedrijfsleven nauw betrekken bij de planvorming, dan verlagen we de kans dat we mensen opleiden voor beroepen die op het punt staan te verdwijnen.

Meer weten?

Wilt u ook uw onderwijs beter laten aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met Harm Erbe via +31 88 2881870 en/of Daniel Charite via +31 (0)610042651.

Vond u dit nuttig?