Student Analytics

Solution

Student Analytics

Verhoog het studiesucces van uw studenten door ze persoonlijk, pro-actief en fact-based te begeleiden.

Student Analytics helpt onderwijsinstellingen om data te gebruiken om studenten persoonlijk, proactief en gericht te benaderen. Slim gebruik van inzichten en voorspellingen optimaliseert de instroom van studenten, werkt preventief tegen uitval en vertraging en draagt bij aan het succesvol afstuderen.

English version

Jouw Uitdaging

Het is het digitale tijdperk. Het weerbericht bekijk je niet meer na het journaal, maar is altijd beschikbaar op de smartphone. En rijd je ergens heen, dan geeft Google Maps gratis de route aan op basis van up-to-date kaarten en verkeersinformatie. Met deze verwachtingen beginnen veel studenten aan een studie.

Onderwijsinstellingen beschikken over de benodigde data om proactieve en gerichte dienstverlening te bieden, maar verzilveren de waarde hiervan nog te weinig. De waarde van persoonlijk contact (de binding van de student met de instelling) is onveranderd hoog, maar staat onder druk vanuit de noodzaak om onderwijsondersteunende activiteiten en processen efficienter te maken.


Waarom Deloitte

Deloitte helpt instellingen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs om deze stap te zetten door middel van Student Analytics-projecten. Wij beschikken over de benodigde mix van expertise om onderwijsinstellingen van begin tot eind in deze trajecten te ondersteunen. Binnen ons Student Analytics team hebben we ruime ervaring met verschillende onderwijsinstellingen, deskundigheid in het maken van studiesuccesmodellen en het visualiseren van inzichten, diepgaande kennis over onderwijsprocessen en veranderkundige expertise.


Onze oplossing

Student Analytics is een bewezen aanpak om data om te zetten in actiegerichte inzichten die gebruikt kunnen worden om de studentbegeleiding en studentenservices persoonlijker, pro-actiever en meer fact-based te maken. Studiesuccesprognosemodellen vertalen op elk moment beschikbare informatie over studenten op een robuuste manier naar verwachte kansen op studiesucces zoals retentie, diploma en participatie. Deze inzichten worden vertaald naar specifieke en concrete begeleidingsvormen en (digitale) interventies. Hierdoor zorgt de instelling voor optimale begeleiding om studiesucces te bevorderen voor haar studenten en dat leidt tot minder uitval en een hoger diplomarendement.

Student Analytics

Contact

Mark Boersma

Mark Boersma

Senior Manager

At Deloitte Consulting, I am part of the Analytics and Cognitive team and have focused on high-impact Artificial Intelligence projects since 2011. My mission is to really make A.I. and predictive anal... More

Sjoerd van der Smissen

Sjoerd van der Smissen

Partner, Industry leader

I am a partner at Deloitte Consulting and the Dutch Industry leader for Government and Public Services. Prior to this I led Deloitte's team that works for Civil Government and the team that works for ... More