Arbeidsmarkt

Article

Arbeidsmarkt

State of the State

De onderzoeken binnen het thema Arbeidsmarkt zijn een onderdeel van het State of the State-programma. State of the State is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van verschillende maatschappelijke en organisatorische thema’s zoals Openbare Orde en Veiligheid, Zorg, Woning-/ Vastgoedmarkt, Onderwijs, Innovatie en Arbeidsmarkt. Deloitte analyseert hiervoor (openbare) data en kijkt naar onderlinge samenhang.

Analyse - Onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na kankerdiagnose

Data-analyse op basis van microdata van het CBS over 64.228 Nederlanders met kankerdiagnose (controlegroep 256.912).In een scroll story worden de inzichten uit de data-analyse gepresenteerd. De scroll story begint bij het algemene beeld dat naar boven is gekomen om vervolgens in te zoomen op de afwijkingen bij jonge vrouwen, lager opgeleiden en uitzendkrachten en horecamedewerkers.

 

Persbericht - Jonge vrouw blijft achter in loongroei na kankerdiagnose

Nederlanders leveren na een kankerdiagnose nauwelijks loon in ten opzichte van de totale populatie. Wel zijn er enkele subgroepen die in nadelige zin opvallen. Zo blijft het salaris van jonge vrouwen na een kankerdiagnose achter bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een omvangrijke data-analyse van Deloitte en Amsterdam UMC naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na de diagnose kanker. Het onderzoek is in opdracht van oPuce Foundation uitgevoerd aan de hand van microdata van het CBS.

 

Analyse - 286.000 studenten volgen een studie die opleidt tot werk dat potentieel verdwijnt

Hoeveel studenten volgen een studie die opleidt tot werk dat als gevolg van robotisering potentieel verdwijnt? Die vraag heeft Deloitte beantwoord op basis van data-analyse. Bekijk de resultaten per opleiding.

 

Persbericht - 286.000 studenten opgeleid voor werk dat potentieel verdwijnt

Studenten op het mbo, hbo en wo volgen nog volop opleidingen die leiden naar werk dat op de korte termijn potentieel door robots wordt overgenomen. Dit blijkt uit een data-analyse van Deloitte, waarbij is gekeken naar de uitstroomgegevens van opleiding naar beroep en de kans dat werk verdwijnt door robotisering. Lees het persbericht.

 

Opinie - Effect van robotisering op de arbeidsmarkt

In Nederland zullen er de komende jaren miljoenen banen verdwijnen als gevolg van automatisering en robotisering, maar er komen ook banen bij. Nieuw onderzoek laat zien dat de werkloosheid in beroepen die een hoog risico op verdwijnen hebben, nu al relatief hoog is. Barend Duits, senior manager Deloitte, gaat in op de vraag hoe we hiermee om moeten gaan.


Analyse - Welke beroepsgroepen in de verschillende provincies voelen de robotisering straks het meest?

De arbeidsmarkt in Nederland verandert komende jaren sterk door robotisering en automatisering, zo bleek uit ons onderzoek van oktober 2014. Alle beroepsniveaus worden hierdoor geraakt, al zal de impact duidelijk het grootst zijn bij het middelbaar beroepsniveau. Bekijk de resultaten van de nieuwe data-analyse, om de effecten van robotisering en automatisering nog beter te duiden.


Opinie - De robots nemen ons werk over, en wij dan?

In oktober 2014 becijferden we dat 2 tot 3 miljoen banen zullen verdwijnen door de komst van robots. Als je even op je in laat werken dat dit ruim 25 procent van de beroepsbevolking van 7,9 miljoen mensen is, dan is het effect bijna onvoorstelbaar. Hoe gaan we dit verlies aan banen invullen? John Schattorie, director binnen Deloitte, geeft aan dat deze vraag nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden is.

Did you find this useful?