Arbeidsmarkt

Article

Arbeidsmarkt

State of the State

De onderzoeken binnen het thema Arbeidsmarkt zijn een onderdeel van het State of the State-programma. State of the State is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van verschillende maatschappelijke en organisatorische thema’s zoals Openbare Orde en Veiligheid, Zorg, Woning-/ Vastgoedmarkt, Onderwijs, Innovatie en Arbeidsmarkt. Deloitte analyseert hiervoor (openbare) data en kijkt naar onderlinge samenhang.

Analyse - 286.000 studenten volgen een studie die opleidt tot werk dat potentieel verdwijnt

Hoeveel studenten volgen een studie die opleidt tot werk dat als gevolg van robotisering potentieel verdwijnt? Die vraag heeft Deloitte beantwoord op basis van data-analyse. Bekijk de resultaten per opleiding.

 

Persbericht - 286.000 studenten opgeleid voor werk dat potentieel verdwijnt

Studenten op het mbo, hbo en wo volgen nog volop opleidingen die leiden naar werk dat op de korte termijn potentieel door robots wordt overgenomen. Dit blijkt uit een data-analyse van Deloitte, waarbij is gekeken naar de uitstroomgegevens van opleiding naar beroep en de kans dat werk verdwijnt door robotisering. Lees het persbericht.

 

Opinie - Effect van robotisering op de arbeidsmarkt

In Nederland zullen er de komende jaren miljoenen banen verdwijnen als gevolg van automatisering en robotisering, maar er komen ook banen bij. Nieuw onderzoek laat zien dat de werkloosheid in beroepen die een hoog risico op verdwijnen hebben, nu al relatief hoog is. Barend Duits, senior manager Deloitte, gaat in op de vraag hoe we hiermee om moeten gaan.


Analyse - Welke beroepsgroepen in de verschillende provincies voelen de robotisering straks het meest?

De arbeidsmarkt in Nederland verandert komende jaren sterk door robotisering en automatisering, zo bleek uit ons onderzoek van oktober 2014. Alle beroepsniveaus worden hierdoor geraakt, al zal de impact duidelijk het grootst zijn bij het middelbaar beroepsniveau. Bekijk de resultaten van de nieuwe data-analyse, om de effecten van robotisering en automatisering nog beter te duiden.


Opinie - De robots nemen ons werk over, en wij dan?

In oktober 2014 becijferden we dat 2 tot 3 miljoen banen zullen verdwijnen door de komst van robots. Als je even op je in laat werken dat dit ruim 25 procent van de beroepsbevolking van 7,9 miljoen mensen is, dan is het effect bijna onvoorstelbaar. Hoe gaan we dit verlies aan banen invullen? John Schattorie, director binnen Deloitte, geeft aan dat deze vraag nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden is.


Analyse - Mogelijk 2 tot 3 miljoen banen op de tocht

Op basis van data-analyse hebben we de impact van automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt onderzocht. Voor alle beroepsgroepen is berekend in welke mate deze door automatisering bedreigd worden en wat daarvan de verwachte impact in aantallen zal zijn op de arbeidsmarkt. Bekijk de resultaten van het onderzoek.

Vond u dit nuttig?