Innovatieve partnerships in het Rotterdamse ecosysteem

Blog

Innovatieve partnerships in het Rotterdamse ecosysteem

Nieuwe mogelijkheden creëren door het openstellen van je netwerk

De disruptieve verandering die plaatsvindt in industrieën, markten en organisaties biedt ons mogelijkheden tot nieuwe vormen van samenwerking in partnerships en ecosystemen. In onze praktijk merken we dat het thema ecosystemen en partnerships een onderwerp is dat veel organisaties, bedrijven en beleidsmakers bezighoudt. Dagelijks wordt ons de vraag gesteld of Deloitte kan helpen bij het vinden van de juiste samenwerkingspartners en de juiste introducties kan verzorgen voor het ontwikkelen en/of naar de markt brengen van nieuwe concepten.

Edith van de Weg - 29 september 2015

Overeenkomstige vragen van organisaties die partnerships zoeken

Een aantal zaken die ons opvallen in de gesprekken met organisaties zijn:

  • Nieuwe technologische ontwikkelingen;
  • Innovatieve start-ups;
  • Samenwerkingspartners buiten het eigen netwerk;
  • Talent en kennis;
  • Toegang tot funding. 

Een mooi voorbeeld waar nieuwe concepten, start-ups, funding en talent samenkomen, zien we terug in de nieuwe Rotterdamse vestiging van het Amerikaanse Cambridge Innovation Center (CIC) en Stichting Venture Café. Deze ontwikkeling zal het innovatie-ecosysteem van de regio verder versterken en uitbouwen.  
 

Ontstaan van Rotterdams ecosysteem

In 2013 kwam Deloitte Innovation in contact met CIC in het Innovation District in Boston. Tijdens onze ontmoeting werd al gauw duidelijk dat CIC een bezoek aan verschillende Europese steden zou gaan brengen om haar ambitie “Seek to fix the world by creating powerfull innovation communities that support exceptional entrepreneurs” in Europa waar te maken en de eerste buitenlandse vestiging te openen. Tegelijkertijd werd vanuit Rotterdam ook de vraag gesteld met welke partners de stad aantrekkelijk en vernieuwend kan blijven voor de toekomst. Voor Deloitte was dit hét moment om beide partijen met elkaar in contact te brengen en een eerste haalbaarheidsstudie naar een vestiging van CIC in de regio Rotterdam uit te voeren. Centraal stond de vraag, waarom kiest Rotterdam voor CIC en waarom kiest CIC voor Rotterdam. 
 

Gedeelde visie: de impact van innovatie 

In het daaropvolgende proces is duidelijk geworden dat partijen elkaar vinden op innovatie en de impact van innovatie. Jonge, innovatieve bedrijven beïnvloeden in positieve zin de werkgelegenheid; veel nieuwe banen komen voort uit bedrijven van vijf jaar en jonger. De impact hiervan is zichtbaar in ons werk, op de stedelijke ontwikkeling en beïnvloedt onze toekomst. Een gedeelde visie in een partnership dient betekenisvol voor alle betrokken partijen te zijn en zorgt voor een evenwichtige partnership. De vestiging van CIC en Stichting Venture Café in Rotterdam biedt het regionale innovatie-ecosysteem op zowel maatschappelijk als economisch vlak nieuwe mogelijkheden. 
 

Actieve bijdrage aan innovatie-ecosystemen

Na onze verbindende rol in het gehele proces en de wijze waarop we samen met partijen hebben gewerkt zijn we gesterkt in de visie dat we een actieve rol in  innovatie-ecosystemen moeten blijven vervullen. Zodat het openstellen van ons netwerk tot mooie initiatieven leidt die zowel op maatschappelijk als op economisch vlak tot mooie resultaten leiden. Op 8 september jl. tijdens een speciale editie van een van onze CEO diners, lanceerde Deloitte i.s.m. CIC en Venture Cafe een nieuw programma om het ecosysteem te stimuleren, genaamd “The Garden”.

Kern van dit initiatief is dat Deloitte haar netwerk openstelt voor de start-up en scale-up community, zodat samenwerking sneller tot stand kan komen en de juiste connecties met kennisinstituten, experts, corporates en andere instellingen kan worden gelegd. De sessies van de The Garden worden georganiseerd rondom verschillende inhoudelijke onderwerpen zoals bijv. Smart Materials, Internet of Things in Health, Artificial Intelligence, etcetra. en zijn voor geïnteresseerden vrij toegankelijk.

De sessies worden maandelijks op de laatste donderdag van de maand gehouden in de Venture Café Venue in Rotterdam. Op deze wijze willen we een structurele en actieve bijdrage leveren aan innovatie-ecosystemen. Waarom doen we dit? We hebben de afgelopen jaren zelf ervaren dat het openstellen van je netwerk nieuwe mogelijkheden biedt, voor zowel onszelf als voor onze klanten.

Did you find this useful?