Interactieve analysetool bij onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na kankerdiagnose

Article

Interactieve analysetool bij onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na kankerdiagnose

Maak met de interactieve analysetool zelf verschillende vergelijkingen  

De voor dit onderzoek gebruikte dataset bestaat uit CBS-microdata van 64.228 Nederlanders met kankerdiagnose en een controlegroep van 256.912 Nederlanders. Met de interactieve analysetool is de dataset die hoort bij dit onderzoek zelf voor iedereen te verkennen.

28 november 2018

Deze interactieve analysetool maakt het mogelijk om de dataset die hoort bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na kankerdiagnose zelf te verkennen.

Steeds is de vergelijking te maken tussen enerzijds de patiëntengroep en anderzijds de controlegroep. Deze twee groepen zijn vervolgens onder te verdelen op basis van geslacht, afkomst en leeftijd.

Inzichten kunnen worden opgedaan op het gebied van drie numerieke variabelen loon, inkomen en verloonde uren en een grote verscheidenheid aan categorische variabelen (denk aan uitkeringen en contractsoorten).

Did you find this useful?