Verborgen matches bieden 130.000 werkzoekenden nieuw perspectief | State of the State 2019

Article

Onderzoek naar ‘verborgen matches’ op de arbeidsmarkt biedt 130.000 werkzoekenden nieuw perspectief

Uit een data-analyse van AWVN, UWV en Deloitte komen nieuwe matches tussen werkzoekenden en vacatures naar voren

Aan de ene kant kunnen deze ‘verborgen matches’ helpen om nieuwe perspectieven te bieden aan werkzoekenden en aan de andere kant om moeilijk te vervullen vacatures alsnog in te vullen. Verborgen matches kunnen aan het licht komen door te kijken naar benodigde taken en competenties. Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar werk en voor wie weinig werk beschikbaar is in hun laatst uitgeoefende beroep.

17 april 2019

Overstappen naar kansrijkere beroepen

Op hetzelfde moment zijn er mensen die geen werk kunnen vinden en organisaties die niet de juiste mensen kunnen vinden. Een probleem voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Uit cijfers van UWV blijkt dat er eind 2018 ongeveer 130.000 mensen waren die korter dan 6 maanden WW ontvingen. Hoe langer deze mensen werkloos blijven, hoe moeilijker het voor hen wordt om werk te vinden. Binnen deze groep kortdurende WW’ers lopen ongeveer 30.000 personen het risico dat ze niet snel weer aan het werk komen. Deze mensen zijn namelijk op zoek naar een functie waarvoor veel concurrentie is van andere kandidaten. Dit wordt ruimte genoemd. Het kan zeer waardevol zijn om deze mensen te laten zien naar welke kansrijkere beroepen zij zouden kunnen overstappen basis van hun competenties en de taken die bij de beroepen horen. Dit is niet alleen waardevol voor deze personen, maar ook voor werkgevers die hiermee een moeilijk vervulbare vacature toch ingevuld krijgen. Uit de cijfers blijkt namelijk ook dat er eind 2018 ongeveer 253.000 vacatures openstonden, waarvan 190.000 zijn bestempeld als krapte, wat betekent dat er weinig kandidaten zijn en veel vacatures.

Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV over de meerwaarde hiervan: “Mensen blijven nogal eens zoeken naar een beroep dat vergelijkbaar is met hun eerdere beroep of waarvoor ze zijn opgeleid, zelfs als hun kansen daar niet zo groot zijn. Ze weten vaak niet goed welke ander type werk aansluit bij hun competenties en ervaring. Dit onderzoek laat zien dat het de moeite waard is om met werkzoekenden in gesprek te gaan over de skills en competenties die ze in eerdere beroepen hebben opgedaan. Als we mensen kunnen laten zien dat er meer mogelijk is dan ze denken, zullen ze ook eerder overstapmogelijkheden benutten”

Dit onderzoek is uitgevoerd met de gedachte dat een andere manier van kijken wellicht nieuw perspectief biedt voor werkzoekenden en werkgevers. Kunnen werkzoekenden verder kijken dan voor de hand liggende beroepen? Kunnen zij ook geschikte vacatures vinden op basis van taken en competenties in plaats van op functietitel? En kunnen werkgevers op basis van taken en competenties op zoek naar andere geschikte kandidaten?

274 functieprofielen in kaart gebracht

Om dat te testen is eerst onderzocht welke beroepen dusdanig op elkaar lijken dat een realistische match te maken is op basis van taken en competenties. Hiervoor zijn 274 functieprofielen van AWVN met elkaar vergeleken. Hieronder is een interactief landschap weergegeven van alle 274 functieprofielen en hun relatieve afstand tot elkaar op basis van die taken en competenties. Elk stipje stelt één functieprofiel voor. Vervolgens is gekeken bij welke van deze functieprofielen er sprake is van een ruime of krappe arbeidsmarkt. Voor de 22 beroepen met een ruime arbeidsmarkt zijn gemiddeld 8 vergelijkbare beroepen gevonden met betere arbeidsmarktkansen.