Woning / Vastgoedmarkt

Article

Woning / Vastgoedmarkt

State of the State

De onderzoeken binnen het thema Woning-/ Vastgoedmarkt zijn een onderdeel van het State of the State-programma. State of the State is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van verschillende maatschappelijke en organisatorische thema’s zoals Onderwijs, Openbare Orde en Veiligheid, Arbeidsmarkt, Zorg, Innovatie en Woning-/ Vastgoedmarkt. Deloitte analyseert hiervoor (openbare) data en kijkt naar onderlinge samenhang.

Persbericht - 50% van de vraag naar elektriciteit kan worden opgewekt door zonnepanelen

Als alle geschikte daken in Nederland worden bedekt met zonnepanelen, dan kan een hoeveelheid energie gelijk aan 50% van de huidige elektriciteitsbehoefte worden opgewekt. Op dit moment voorzien zonnepanelen in slechts 2% van de totale vraag naar elektriciteit. Dit blijkt uit een analyse van openbare data naar de potentie van zonnepanelen, uitgevoerd door Deloitte.
 

Analyse - Zonnepanelen kunnen de helft van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte opwekken

Zelfs in het lang niet altijd zonnige Nederland heeft zonne-energie veel potentie. Als er op elk daarvoor geschikt dak zonnepanelen zouden worden gelegd, kunnen deze voorzien in bijna de helft van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag. Dat blijkt uit een data-analyse die onderdeel is van Deloitte’s State of the State-programma.
 

Persbericht - 2040: bijna 40% minder parkeerplaatsen door deel- en zelfrijdende auto's

De opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s kan zorgen voor minder behoefte aan parkeerplaatsen en dat levert een hoop ruimte op. Op die vrijkomende vierkante meters passen 45.000 nieuwbouwwoningen en 12 miljoen bomen, blijkt uit onderzoek van Deloitte. Lees het persbericht.
 

Analyse - Ruimtewinst in de stad door smart mobility

In Nederland hebben we te maken met circa 8 miljoen auto’s die gemiddeld 23 uur per dag stil staan. Daarvoor zijn ruim 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar, die veel kostbare stedelijke ruimte innemen. Door smart mobility zouden we in 2040 40% minder parkeerplaatsen nodig kunnen hebben. Lees de uitgebreide analyse. 


Persbericht - Slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen is in balans

Een landelijke data-analyse brengt het evenwicht tussen inkomenshuur, marktwaarde van de woning en huurprijs in kaart. Hieruit blijkt dat slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen in balans is. Lees het persbericht dat over dit onderwerp is uitgegaan.
 

Analyse - Data-analyse brengt dieper inzicht in scheefwonenproblematiek

Analyses over scheefwonen gaan doorgaans in op de vraag of het inkomen past bij de huur die de huurder betaalt. Deloitte voegt daar als derde element de huurprijs op basis van de marktwaarde van de woning aan toe. De drie huurbegrippen markthuur, contracthuur en inkomenshuur kunnen zich op negen verschillende wijzen tot elkaar verhouden en leiden tot verschillende 'woonsituaties'. Bekijk de analyse.
 

Persbericht – Meer Nederlands vastgoed in handen van buitenlandse beleggers

Over de periode 2009 tot en met 2015 is het aandeel van buitenlandse partijen op de Nederlandse vastgoedmarkt sterk toegenomen. Het aandeel van beleggers uit Azië en het Midden-Oosten blijft achter bij beleggers uit Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit blijkt uit data-analyse, uitgevoerd door het Planbureau voor Leefomgeving en Deloitte.


Analyse – Aandeel buitenlandse beleggers op Nederlandse vastgoedmarkt neemt toe maar blijft beperkt ten opzichte van het totale beleggingsvolume

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Deloitte deden onderzoek naar transacties op de Nederlandse vastgoedmarkt. Hieruit blijkt dat het aandeel van buitenlandse partijen sterk is toegenomen. Bekijk alle resultaten van de data-analyse.


Persbericht - Een derde van lege kantoren kan getransformeerd worden naar woningen

Van de 8,7 miljoen vierkante meters leegstaande kantoren in Nederland kan ruim een derde worden omgebouwd tot woningen. Deze extra woningen voorzien in circa 5% van de woningbehoefte van de 258 onderzochte gemeenten. Ook is kantorentransformatie geen volledig alternatief voor nieuwbouw. Dit blijkt uit de data-analyse die Deloitte uitvoerde in samenspraak met makelaarsvereniging NVM en mede op basis van data van het Kadaster.


Analyse - Transformatie leegstaande kantoren volwaardig alternatief nieuwbouw?

Zou het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen een volwaardig alternatief kunnen zijn voor nieuwbouw van woningen en zo ja, waar? Dat was de vraag die centraal stond bij deze data-analyse die Deloitte uitvoerde in samenspraak met makelaarsvereniging NVM en mede op basis van data van het Kadaster en NVM. Bekijk de verwachte huishoudensgroei van de verschillende gemeenten en of dit kan worden opgevangen door kantorentransformatie.


Opinie – Van kantoor naar woning: wat is er mogelijk?

Jan-Willem Santing, manager Deloitte Real Estate, hoort de vraag vaak: kunnen we de groeiende vraag naar woningen opvangen door kantoorgebouwen te transformeren? Hij dook de cijfers in en kwam met resultaten die zowel voor bouwers als voor overheden interessant zijn.


Analyse – Buitenlandse interesse voor Nederlandse woningmarkt

De komende jaren ontstaat er een flink tekort aan betaalbare vrije sector huurwoningen, zo bleek uit onderzoek van Deloitte in het kader van State of the State. Zouden buitenlandse investeerders misschien een rol kunnen spelen bij de oplossing van dit tekort? Deloitte vroeg hen naar hun investeringsbereidheid in de Nederlandse woningmarkt.


Opinie – Scheefwonenbeleid veroorzaakt groot tekort in vrije sector

Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate, geeft aan dat er binnen tien jaar een extra tekort is van 100.000 betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Op basis van openbare datasets onderzocht Deloitte de implicaties van het nieuwe overheidsbeleid, waarbij huishoudens met een inkomen hoger dan 33 duizend euro in een sociale huurwoning meer gaan betalen.

Did you find this useful?