Zonnepanelen kunnen de helft van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte opwekken

Article

Zonnepanelen kunnen de helft van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte opwekken

Analyse van publieke gegevens levert nieuwe inzichten op over potentieel zonne-energie

Zelfs in het lang niet altijd zonnige Nederland heeft zonne-energie veel potentie. Als er op elk daarvoor geschikt dak zonnepanelen zouden worden gelegd, kunnen deze voorzien in bijna de helft van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag. Dat blijkt uit een data-analyse die onderdeel is van Deloitte’s State of the State-programma.

English version

De onderzoeksvraag was: hoeveel energie wekken we op als we zonnepanelen installeren op elk daarvoor geschikt dak in Nederland? Onze resultaten zijn gebaseerd op een zorgvuldige analyse van publieke data.

892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak

Nederland heeft momenteel ongeveer 91 miljoen gebouwen. Daarvan heeft slechts 4,4 procent2 zonnepanelen op zijn daken liggen; in 2017 een totaal van 33 miljoen zonnepanelen. Deze zonnepanelen voorzien in minder dan 2 procent3 van de totale Nederlandse vraag naar elektriciteit. Uit onze analyse blijkt er 892 km2 dakoppervlak geschikt is voor zonnepanelen. Dit is vergelijkbaar met 125.0004 voetbalvelden. In dit optimale scenario kunnen er 270 miljoen zonnepanelen worden geïnstalleerd die in totaal 217 petajoule kunnen opwekken. Dit betekent dat zonne-energie kan voorzien in 50 procent van de totale elektriciteitsvraag.

De totale opbrengst van zonnepanelen op daken van woonhuizen zou bijna 80 petajoule zijn, wat gelijk staat aan 98 procent5 van de totale elektriciteitsvraag van huishoudens in Nederland.

Ruimtewinst in de stad door smart mobility

Terugdringen CO2-uitstoot

Nederland wil dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is teruggedrongen6. Zonnepanelen op elk daarvoor geschikt dak installeren kan, gebaseerd op de huidige situatie, de aan elektriciteitsproductie gerelateerde CO2-uitstoot terugbrengen met 63 procent7 en de totale CO2-uitstoot met 20 procent8. Gebaseerd op de huidige energieproductie en -consumptie zou het aandeel duurzame energie stijgen naar 16 procent.

Twee kaarten van Nederland

De ene kaart laat het geschikte dakoppervlak per gemeente zien en de ander laat het potentieel per inwoner per provincie zien (MapGear).

De data-analyse

Voor deze berekeningen werkten we nauw samen met Object Vision en MapGear. Object Vision ontwikkelde GeoDMS, een big data geospatial modeling framework. Dit kan worden gebruikt om op basis van hoogtegegevens de totale grootte, hoek en windrichting van dakoppervlakten te berekenen. MapGear ontwikkelt geo-apps en heeft vele jaren ervaring met het berekenen van de effectiviteit van zonnepanelen.

We hebben gebruikgemaakt van openbare data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de hoogtekaarten AHN2 en AHN3. Niet alle (delen van) daken zijn geschikt. Dakkapellen en richels werden uitgesloten net als daken met een niet-winstgevende oriëntatie op de zon en hellingsgraad. Voor de berekening van het aantal zonnepanelen per dakoppervlak in heel Nederland hebben we een validatiedataset van Mapgear voor de stad Utrecht gebruikt.

Voordelen en uitdagingen van impuls zonne-energie

Zonnepanelen installeren op elk daarvoor geschikt dak zou niet alleen de CO2-uitstoot enorm verminderen, maar ook een boost geven van 100 miljard euro aan de Nederlandse zonne-energiesector en extra banen creëren.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Alleen weten wat zonnepanelen kunnen opbrengen betekent niet dat ze volgend jaar op elk daarvoor geschikt dak liggen. De opbrengst van zonne-energie kan groeien van 6 petajoule naar 217 petajoule. Zelfs met een geschatte groei van 40 procent per jaar, zou de installatie van zonnepanelen op elk daarvoor geschikt dak 10 jaar in beslag nemen.

Naast de groei en de installatiecapaciteit zijn er nog drie uitdagingen wanneer het tempo van de aanleg van zonnepanelen versnelt: stimuleringsprogramma’s van de overheid, beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en energieopslag. In de complete versie van dit onderzoek gaan we wat dieper op deze uitdagingen in.

State of the State

Dit onderzoek naar het potentieel van zonnepanelen is onderdeel van Deloitte’s State of the State programma, een actuele data-analyse van ons land die bedoeld is om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op sociale thema’s, waaronder ook woning- en vastgoedmarkt, zorg en openbare orde en veiligheid. State of the State is onderdeel van GovLab, Deloitte’s platform voor sociale innovaties.

Did you find this useful?