Snel inzicht in uw objectgegevens met Deloitte vastgoeddata-analyse!

Solution

Snel inzicht in uw objectgegevens met Deloitte vastgoeddata-analyse

Heeft u de basis op orde?

Woningcorporaties moeten met ingang van boekjaar 2016 het vastgoed verplicht op marktwaarde waarderen. Voor de bepaling van de marktwaarde zijn de objectgegevens cruciaal. De ervaring leert dat deze gegevens vaak niet op orde zijn. Deloitte vastgoeddata-analyse geeft u snel inzicht in de kwaliteit van uw objectgegevens.

Uw uitdaging

Woningcorporaties moeten met ingang van verslagjaar 2016 het vastgoed in exploitatie op marktwaarde waarderen. De juistheid en volledigheid van de objectgegevens, zoals kenmerken van het vastgoed en informatie uit de huurcontracten, is cruciaal voor de waardering. In veel gevallen is de data nog niet op orde, zoals m2, WOZ, kadastrale gegevens of contractinformatie vastgoed. Onjuiste of onvolledige data leidt onherroepelijk tot een onjuiste waardering (“garbage in is garbage out”).
Ook uit recente vastgoedtransacties is gebleken dat vastgoeddata niet op orde was, wat heeft geleid tot significante vertragingen in het verkoop traject. Het is dan ook zaak inzichtelijk te maken of er hiaten zitten in de objectgegevens en eventueel herstelacties door te voeren.


Hoe Deloitte u helpt

Om u ter zijde te staan in het op orde brengen van uw objectgegevens, is door Deloitte een handige data-analyse tool ontwikkeld. Deze tool geeft u snel inzicht in de hiaten en uitzonderingen in uw vastgoedadministratie. Hierdoor kunt u direct en gericht herstelacties doorvoeren.


Hoe werkt het?

Deloitte vastgoeddata-analyse gaat aan de slag met uw data download met daarin per eenheid de benodigde vastgoedinformatie. Er is een speciaal ontwikkelde template beschikbaar waarin de gevraagde gegevens vermeld staan. Door gebruik te maken van deze template is het mogelijk om ontvangen data snel en efficiënt in te lezen in de analyse omgeving.
Uw data wordt onder andere gecontroleerd op:

  • diverse integriteits- en kwaliteitsaspecten. Zaken als ontbrekende of onvolledige informatie komen zo direct aan het licht.
  • Uitzonderingen in uw vastgoeddata. Op basis van gemiddelden en verhoudingsgetallen komen de uitzonderingen boven water.

Focus op uitzonderingsgebieden

Wat levert het u op

De gevonden uitzonderingen en resultaten worden in een overzichtelijke rapportage aan u teruggekoppeld. Vanuit een overzichtspagina met de kerngetallen van de resultaten kan eenvoudig worden doorgeklikt naar de details van de verschillende analyses.


Nieuwsgierig?

Het Deloitte vastgoeddata-analytics team is een enthousiast en uniek expertteam waarin de krachten van accountants, wiskundigen en vastgoedexperts zijn gebundeld. Iets wat alleen Deloitte u kan bieden!


Meer weten over Deloitte vastgoeddata-analyse?

Wilt u meer weten over Deloitte vastgoeddata-analyse of wilt u een demonstratie? Neem dan contact op met Ernst-Jan Jungheim via +31 (0)88 2880263

Contact

Ernst-Jan Jungheim | Deloitte

Ernst-Jan Jungheim | Deloitte

Manager

Registeraccountant (RA), woningcorporatie- en vastgoedexpert bij Deloitte Rotterdam. Tevens werkzaam bij het Vaktechnische Bureau (PPD) van Deloitte voor de woningcorporatiesector. Ik mijn vrije tijd ... More