Heeft u grip op uw infrastructurele projecten?

Article

Heeft u grip op uw infrastructurele projecten?

De rol van een project controller

Projecten hebben een dynamisch en incidenteel karakter. Hierdoor wijken projecten veelal af van de reguliere organisatie vorm waarin bedrijfsvoering is georganiseerd. Om in control te blijven dient u besturing en beheersing hierop af te stemmen. Dit vereist een ervaren project controller die in deze dynamische omgeving kan functioneren.

De project controller heeft de taak om de projectmanager te ondersteunen. De projectmanager staat binnen grote infrastructurele projecten voor grote uitdagingen om binnen de gestelde kaders het beoogde projectresultaat op te leveren. De rol van de project controller hierin wordt echter vaak onderschat. Hierdoor lopen projecten vertraging op en worden ze duurder.

Een project controller is van grote toegevoegde waarde bij inschrijvingen en aanbestedingen, bij het stellen van de contractuele kaders en de planning en begroting aan de voorkant. Vaak wordt gedacht dat projectcontrolling eenvoudig ingevuld kan worden door een financial controller. De rol van een project controller gaat echter nog een stap verder. Naast de verantwoording van inkomsten, uitgaven en verplichtingen heeft de project controller ook een toekomst gerichte rol. De project controller dient te anticiperen op de veranderende omgevingsfactoren en de vele stakeholders die betrokken zijn bij het project. Daarnaast weet de project controller ook de in kaart gebrachte risico’s te kwantificeren en prognoses up to date te houden. Gedurende het gehele project is hij sterk betrokken en signaleert hij direct mogelijke knelpunten. De project controller is dus meer dan een financial die de financiële status van het project bijhoudt.

Een projectcontroller kan pas van waarde zijn wanneer deze een volwaardig lid is van uw projectteam. Met de beschikking over inhoudelijke kennis van het project, kan hij duidelijk de gevolgen van bepaalde keuzes aangeven. Hiermee is de project controller in staat, wanneer nodig, tegengas te geven bij de projectmanager. Door in een vroeg stadium van uw project een goede project controller te betrekken blijft u in control.

Vond u dit nuttig?